Main navigation (1) Jump to search (2) Skip to content (3) Jump to footer (4)

Przegląd magazynu na pellet

Nasze systemy magazynowe na pellet z dopasowanymi systemami transportowania są bardzo elastyczne i można je dopasowywać do warunków pomieszczenia. Nie ważne przy tym jest to, czy magazyn jest bezpośrednio obok pieca, czy dalej lub poza budynkiem, dla każdej sytuacji jest pasujące rozwiązanie.

Suchy magazyn na pellet obok pieca.

Suchy magazyn na pellet obok pieca.

Mieszadło pelletu Plus o średnicy do 3 metrów zapewnia możliwie najlepsze wykorzystanie pojemności magazynu, nie potrzebuje nachylonego dna i idealnie nadaje się do kwadratowych lub prostokątnych pomieszczeń. Pellet jest transportowany do kotła za pomocą mieszadła i mocnego przenośnika ślimakowego. Ten niezwykle cichy system transportowy nie wymaga konserwowania, jest absolutnie niezawodny i posiada minimalne zapotrzebowanie na prąd.

Suchy magazyn na pellet z dala od kotłowni

Suchy magazyn na pellet z dala od kotłowni

Dzięki mieszadłu pelletu Plus z transportowaniem podciśnieniowym możliwy jest dowolny wybór miejsca na magazyn pelletu. Odległość 25 metrów z różnicą wysokości do pięciu metrów pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem magazynu pelletu nie stanowi żadnego problemu. Mieszadło Plus o średnicy do 3 metrów zapewnia możliwie najlepsze wykorzystanie pojemności magazynu, nie potrzebuje nachylonego dna i idealnie nadaje się do kwadratowych lub prostokątnych pomieszczeń.

Magazyn z nachylonym dnem bezpośrednio obok pieca.

Magazyn z nachylonym dnem bezpośrednio obok pieca.

Przenośnik ślimakowy KWB to idealne rozwiązanie w przypadku podłużnego, umieszczonego obok kotłowni magazynu z nachylonym dnem. Przenośnik ślimakowy jest dostępny w różnych długościach. Ten niezwykle cichy system transportowy nie wymaga konserwowania, jest absolutnie niezawodny i posiada minimalne zapotrzebowanie na prąd.

Magazyn z nachylonym dnem z dala od kotłowni.

Magazyn z nachylonym dnem z dala od kotłowni.

Przenośnik taśmowy KWB z jednopunktową sondą odbiorczą i transportowaniem podciśnieniowym to idealne rozwiązanie w przypadku podłużnych magazynów z nachylonym dnem, nawet gdy pomieszczenie znajduje się powyżej, poniżej lub z dala od kotłowni. W przypadku tego systemu transportowania pellet jest transportowany do zasobnika sondą odbiorczą poprzez wąż ssący. Odległość 25 metrów z różnicą wysokości do 5 metrów pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem magazynu nie stanowi żadnego problemu.

Magazyn obok, nad lub poniżej kotłowni.

Magazyn obok, nad lub poniżej kotłowni.

Transportowanie podciśnieniowe KWB z 3- lub 8-punktową sonda odbiorczą nadaje się idealnie do magazynów podłużnych i w kształcie litery L z nachylonym dnem. W przypadku tego systemu transportowania pellet jest transportowany do zasobnika z sond odbiorczych przez jednostkę przełączającą poprzez wąż ssący. Odległość 25 metrów z różnicą wysokości do 5 metrów pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem magazynu nie stanowi żadnego problemu.

Kompaktowe magazynowanie w skrzyni na pellet KWB.

Kompaktowe magazynowanie w skrzyni na pellet KWB.

Skrzynia na pellet KWB może być ustawiana obok, nad lub poniżej kotłowni. Dzięki zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi można ją umieszczać także na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach. Dzięki transportowaniu podciśnieniowemu odległość 25 metrów z różnicą wysokości do 5 metrów pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem magazynu pelletu nie stanowi żadnego problemu. Skrzynia na pellet KWB jest dostępna w różnych rozmiarach i nadaje się zarówno do pomieszczeń kwadratowych, jak i prostokątnych.

Kompaktowe przechowywanie w KWB Big Bag bezpośrednio obok pieca.

Kompaktowe przechowywanie w KWB Big Bag bezpośrednio obok pieca.

KWB Big Bag można stawiać bezpośrednio obok pieca lub w pomieszczeniu obok i nadaje się nawet do używania przy wilgoci. Zbiornik pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczenia, wykonany jest z pyłoszczelnej, antystatycznej tkaniny i ocynkowanej ramy. Pellet jest transportowany do kotła za pomocą mocnego przenośnika ślimakowego. Do wyboru dostępne są seryjnie rozmiary od 2,2 do 10,5 ton napełnienia pelletem. Zbiornik KWB Big Bag może być używany także w niskich pomieszczeniach (od 1,80 m).

Kompaktowe przechowywanie w KWB Big Bag z elastycznym wyborem pomieszczenia przechowywania.

Kompaktowe przechowywanie w KWB Big Bag z elastycznym wyborem pomieszczenia przechowywania.

Dzięki KWB Big Bag w połączeniu z transportowaniem podciśnieniowym magazyn na pellet może być oddalony od kotłowni aż o 25 metrów z różnicą wysokości do 5 metrów. Chroniony przed czynnikami atmosferycznymi KWB Big Bag może być stawiany także na wolnym powietrzu. Można go stosować także w niskich pomieszczeniach (od 1,80 m). KWB Big Bag pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczenia, wykonany jest z pyłoszczelnej, antystatycznej tkaniny i ocynkowanej ramy. Do wyboru dostępne są seryjnie rozmiary od 2,2 do 10,5 ton napełnienia pelletem.

Dowolny wybór miejsca przechowywania z zasobnikiem.

Dowolny wybór miejsca przechowywania z zasobnikiem.

Dzięki zasobnikowi KWB możliwy jest dowolny wybór miejsca na magazyn pelletu. Zbiornik tygodniowy mieści aż 500 kg pelletu i może być ewentualnie napełniany ręcznie. Dzięki transportowaniu podciśnieniowemu i odbiorowi za pomocą jednopunktowej sondy odbierającej odległość 25 metrów z różnicą wysokości do pięciu metrów pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem magazynu pelletu nie stanowi żadnego problemu.

Zasobnik KWB (do 300 kg) idealnie nadaje się do pieców kombinowanych.

Wszystko w jednym pomieszczeniu

Zasobnik KWB (do 300 kg) idealnie nadaje się do pieców kombinowanych, w przypadku których pellet może być ewentualnie uzupełniany ręcznie. W ten sposób wszystkie komponenty instalacji są umieszczone w jednym pomieszczeniu. Możliwe jest doposażenie w system automatycznego zasypywania.

Kompaktowe magazynowanie poza domem.

Kompaktowe magazynowanie poza domem.

W przypadku braku miejsca w domu pellet może być przechowywany na zewnątrz. Umożliwia to skrzynia na pellet KWB z pokrywą Geo. Dzięki transportowaniu podciśnieniowemu odległość 25 metrów z różnicą wysokości do 5 metrów pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem magazynu pelletu nie stanowi żadnego problemu.

Kompaktowe magazynowanie w zbiorniku podziemnym.

Kompaktowe magazynowanie w zbiorniku podziemnym.

Pellet można przechowywać także z zbiorniku podziemnym. Transportowanie podciśnieniowe KWB łączy ten zbiornik z kotłem i odległość 25 metrów z różnicą wysokości do 5 metrów pomiędzy kotłownią a zbiornikiem podziemnym nie stanowi żadnego problemu.

Indywidualne rozwiązania

Firma KWB oferuje dla każdego pomieszczenia magazynowego idealny system grzewczy. Nasi eksperci od ogrzewania opracują razem z Państwem optymalną koncepcję - dopasowaną do indywidualnych warunków.

Indywidualne rozwiązania
+64 4-568 4870