Voordelen & Kosten

Verwarmingswisseling

Het moment, de duur en de bouwkundige randvoorwaarden zijn de belangrijkste punten om rekening mee te houden bj de verwarmingswisseling.


Besparen op uw stookkosten

Wie duurzaam wil besparen op de stookkosten, stapt over op aangroeiende grondstoffen. De prijzen voor hout ontwikkelen zich al sinds jaren stabiel en vrijwel onafhankelijk van de prijzen op de wereldmarkt voor aardolie en aardgas. 

Zekere aanvoer

In heel Europa neemt het bosoppervlak en daarmee ook de beschikbaarheid van de brandstof hout gestaag toe. Ieder jaar groeit er in de bossen meer hout dan er gebruikt kan worden.

Het klimaat beschermen

Stoken met aangroeiende grondstoffen is CO2-neutraal. Dat betekent dat bij de verbranding van hout slechts zoveel CO2 wordt uitgestoten als een boom tijdens zijn groeiproces uit de atmosfeer opneemt. De keuze voor de brandstof hout is daarmee ook een keuze voor klimaatbescherming.

Regionale inkoop

Duurzame energiebronnen zoals hout garanderen lokale arbeidsplaatsen. Daarmee wordt de lokale energie bevorderd.