KWB Partner academie

In de KWB Academie leiden wij onze klanten, medewerkers en distributeurs op tot experts voor biomassa.

Alleen als je weet waarover je praat, ben je overtuigend. Daarom behoort de opleiding en bij- en nascholing tot de zuilen van het bedrijf KWB. Tot onze scholingsorganisatie, de KWB Academie, behoren

  • rondleidingen door de fabriek en cursussen voor eindklanten en installatie-exploitanten
  • ambachtelijke en commerciële cursussen voor installateurs en
  • bijscholingsmogelijkheden voor medewerkers van KWB

Onze scholingen worden hoofdzakelijk gevolgd door ambachtslui. Hoe meer scholingen u volgt, hoe zelfstandiger u mag werken aan de KWB-installaties.

Installatiebedrijven die onze basisscholing tot gecertificeerd KWB-partner nog niet hebben gevolgd, mogen weliswaar KWB-verwarmingen verkopen, echter nog niet monteren, installeren of onderhouden. Dit blijft voorbehouden aan onze klantenservice en de zogenaamde montage- of onderhoudspartners van KWB.

De hoogste certificeringsgraad die een installatiebedrijf in onze academie kan bereiken is die van Top Service Partner. Deze verwarmingsbouwers zijn echte KWB-professionals en kennen onze installaties door en door.