KWB Multifire
Det robuste og økonomiske varmeanlegget
KWB Multifire - Flis- eller pelletskjel
Fleksibelt brennstoffvalg takket være en unik beltebrenner
Spesielt sparsom i drift
KWB Multifire - Flis- eller pelletskjel
20 - 120 kW

KWB Multifire

Det robuste og økonomiske varmeanlegget

  • Fleksibelt brennstoffvalg takket være en unik beltebrenner
  • Spesielt sparsom i drift
  • Mer komfort pga. delt askebeholder

Den robuste og økonomiske flis- eller pelletskjel

KWB Multifire treflis- eller pelletskjel er multitalentet. Kjelen er spesielt robust og sparsom i brennstofforbruket. I effektområdet fra 20–120 kW er KWB Multifire det ideelle sentralvarmeanlegget for leilighetskomplekser samt landbruk og industrien.

Full fleksibilitet for brennstoff

KWB Multifire treflis- eller pelletsvarmeanlegg overbeviser i kraft av den spesielt robuste konstruksjonen. Det er KWB beltebrenneren som utgjør hjertet i anlegget. Den er laget iht. bransjestandard, og forholder seg slik som en type "transportbånd" for brennstoff av høylegerte og selvrensende ristelementer av støpegods. Den bevegelige og robuste risten håndterer ganske enkelt forskjellige brennstoffkvaliteter. Dermed er det svært fleksibelt mht. fyring med flis eller pellets.

Sparsomt og effektivt brennstofforbruk

KWB Multifire arbeider spesielt økonomisk. Ettersom risten til KWB beltebrenneren kan tilpasses helautomatisk til kvaliteten eller egenskapene til brennstoffet under kontinuerlig drift, forbrennes dette svært effektivt og økonomisk. I asken blir det ingen ubrente rester tilbake, intet brennstoff kastes bort. Kjelen registrerer i tillegg når og hvor mye brennstoff forbrukes på egenhånd. Hvis det ikke finnes behov, ettervarmes det ikke.

Ettersom KWB Multifire renser seg selv under kontinuerlig drift, har du det alltid varmt hjemme. Også varmeveksleren rengjør og fjerner asken selvstendig. Den har også sykloner med en spesiell geometri slik at maksimalt varmeenergi fra avgass overføres til varmesystemet hele året uten effekttap.

Asketømming gjort enkelt

For enda mer komfort sørger den valgfrie todelte aksebeholderen med integrert nivåovervåking. Den kan enkelt låses opp og trekkes ut med bærehåndtak. De enkelte askebeholderne kan da tømmes enda enklere ettersom de er lettere. Takket være den rene forbrenningen og det lave brennstofforbruket er det tilstrekkelig å tømme aksebeholderen én gang i måneden.

Tekniske fordeler

Sikker i drift takket være 1-kammers rotasjonsmateren

1-kammers rotasjonsmateren med herdede, utskiftbare kuttstenger, dypt fyllkammer og store tetningsflater forsyner og doserer brennstoffet. Den består av en rotor med et kammer. Dermed er forbindelsen til brennstofftilførselen alltid tett atskilt, også under brennstoffmatingen til brenneren, noe som øker brannvernet og maksimerer driftssikkerheten til anlegget.

Effektiv avgassresirkulasjon

Den alternative avgassresirkulasjonen som kan brukes, sitter på avgasstilkoblingen på kjelen. Den skiller en del av den avkjølte avgassen, som oppstår under forbrenningen, ut og fører den tilbake i brennkammeret. Dette beskytter mot slitasje ved permanent drift og under høy belastning. Også glødesengen på risten kjøles, noe som reduserer utstøtning av finstøv.

Stillegående og strømsparende mellombeholder

KWB Multifire kan alternativt utstyres med en 175 liters stor mellombeholder. Denne fylles automatisk med flis fra lagerrommet. Det betyr at matesystemet starter sjeldnere, og flis tilføres bare når mellombeholderen er tom. Dermed minimeres støyutvikling og strømbehov. Dermed kan kjelen forsynes med brennstoff fra denne mellombeholderen etter behov (f.eks. om natten).

Enda renere takket være KWB støvfilteret E Plus.

KWB Multifire overbeviser allerede fra start av med en stressfri og dermed svært ren forbrenning ettersom glødesengen alltid blir værende rolig og det ikke virvles opp støvpartikler. Enda renere blir det nå med det valgfrie KWB støvfilteret. Det arbeider etter prinsippet med elektrostatisk partikkelutskilling, og skiller ut finstøvet som finnes i avgassen på denne måten. Det rengjorte filterstøvet rengjøres kontinuerlig og automatisk, og føres til en stor askeskuff som betjenes komfortabelt forfra. Med KWB støvfilteret E Plus er finstøvet, også ved varierende brennstoffkvaliteter, ikke et problem lenger.

Alt under ett tak

Et komplette varmesystem fra KWB og sertifiserte partnere i nærheten av deg

  • Anbefalinger for varmeanlegg og mateløsninger
  • Planlegging av din varmeanleggsløsning
  • Montering og idriftsettelse av varmeanlegget
  • Service og vedlikehold
  • Omfattende KWB kundeservice
post@hr-maskin.no + 47 69 22 70 60
Skriv oss
Ring oss