Hovednavigasjon (1) Gå til søk (2) Hopp til innholdet (3) Hopp til bunntekst (4)
Lagersystemer og matesystemer
Det individuelle brennselslageret for enhver romstørrelse.
Det individuelle brennselslageret for enhver romstørrelse.

Lagersystemer og matesystemer

Flissilo & Sekkesilo

Våre system for brennselslager med tilhørende matesystemer for pellets og flis kan tilpasses stort sett alle løsninger, og uavhengig av om lagerrommet ligger rett ved siden av varmeanlegget, lengre borte eller utenfor bygningen, finnes det en passende løsning for enhver situasjon.

Sirkelmater for pellets – optimalt matesystem

Utnytt lagerrommet best mulig. Det er ikke nødvendig med skrått gulv, og den solide konstruksjonen gjør at matesystemet er egnet til både mindre og til store pelletslagre på over 40 tonn. Rengjøring av pelletslageret gjøres kun hvert 10 år.

Produktforespørsel

Brennstofftilførsel

Et ledig rom kan være egnet til pelletslager, det kan være i etasjen over, under eller ved siden av kjelen. Derfor er et gjennomtenkt matesystem  til fyringsanlegget nødvendig. Våre uttakssonder kan også brukes i vinkelformede rom, er enkle å montere og transporterer brennselet skånsomt frem til fyrkjelen. Matesystemet er helautomatisk.

Transporten fra brennelslageret foretas med sugeuttak (bare pellets), skrue eller sirkelmater. Transporten fungerer helautomatisk med sugetransport (bare pellets) eller skrue. Vi planlegger gjerne en spesialløsning for deg.

Transportskruen kan brukes fleksibelt – det finnes en stigeskrue, men også skrueforlengelser. Den er meget stillegående i bruk, har minimalt strømforbruk og vedlikeholdsfri.

Lagersystem – vår anbefaling:

Hvis det ikke finnes plass til et egnet lagerrom, kan KWB Pellet Box og KWB Pellet Big Bag brukes. Dette er også mulig når det riktignok finnes et lagerrom, men dette er for fuktig.

  • Svært høy romutnyttelsesgrad
  • Oppstilling i det fri er mulig
  • Fås i 4 forskjellige størrelser

Oversikt over lagringsmuligheter

Manuell fylling via beholder

Manuell fylling via beholder

Manuell fylling via beholder

Beholderen fylles manuelt alt etter forbruk. En oppgradering til en automatisk system snere er mulig.

Mateskrue

Mateskrue

KWBs mateskrue med knekk er den ideelle løsningen for et avlangt lagerrom som ligger rett inntil fyringsrommet. Transportskruen fås i ulike lengder. Matesystemet er vedlikeholdsfritt, stillegående, pålitelig og har et minimalt strømbehov.

Sirkelmater Plus, for pellets

Sirkelmater Plus, for pellets

KWBs sirkelmater Plus kan leveres sammen med et vakumtransportsystem. Sugelengder på 25 m og høydeforskjeller på inntil 5 m mellom fyringsanlegget- og pelletslager kan håndteres uten problemer. Sirkelmater Plus sørger for best mulig utnyttelse av lagerromvolumet, krever ikke skrått gulv og er ideell for kvadratiske til rektangulære lagersiloer.

KWB Pellet Big Bag

KWB Pellet Big Bag

KWB Big Bag kan leveres sammen med vakumtransport system. Sugelengder på 25 m og høydeforskjeller på inntil 5 m mellom fyringsanlegg- og pelletslager kan håndteres uten problemer. Som standard kan vi levere størrelser fra 2,2 til 10,5 tonn pellets. KWB Big Bag utnytter rommet, støvtett og antistatisk. Den kan monteres direkte i fyringsrommet, lagerrommet eller utendørs beskyttet mot vær og vind.

Uttakssonde

Uttakssonde

KWB vakumtransport med uttakssonde egner seg til avlange lagerrom. Sugelengder på 25 m og høydeforskjeller på inntil 5 m mellom fyringsanlegg- og pelletslager kan håndteres uten problemer. På dette matesystemet transporteres pelletsen via en omkoblingsenhet og tre uttakssonder i et vakumsystem.

Nedgravd tank med vakumtransport

Nedgravd tank med vakumtransport

I tilfellet det ikke finnes plass for bygging av pelletslager, er det mulig å føre brennselet fra en nedgravd tank til fyrrommmet. Transporten foretas via et vakumsystem.

Dine fordeler ved KWB lagerteknikk

Driftsikkerhet

KWBs matesystem er laget for lang levetid og lite vedlikehold.

Komfort

Med et skreddersydd system utnytter du den tilgjengelige plassen fullt ut slik at du fyller brennselslageret så sjelden som mulig.

Driftsikker

Et riktig bygget lager og transportsystem skåner pelletsen, minimerer dermed andelen med finstøv i brennselet og maksimerer virkningsgraden.