Hovednavigasjon (1) Gå til søk (2) Hopp til innholdet (3) Hopp til bunntekst (4)
Tanksystemer
KWB-varmeanleggsløsningene og det tilhørende systemtilbehøret passer perfekt sammen. Varmeanlegget blir til en energisentral.
KWB-varmeanleggsløsningene og det tilhørende systemtilbehøret passer perfekt sammen. Varmeanlegget blir til en energisentral.

Tanksystemer og lagringsteknikk

For effektiv og sparsom drift av tresentralvarmeanlegg er den riktige tanken avgjørende. Den gjør deg til en sann energisentral. KWB byr deg et komplette energisystem samlet under ett tak.

Hvorfor vi anbefaler en tank

Den som ønsker å varme med et trefyringsanlegg eller pelletsvarmeanlegg, må håndtere monteringen av et smart tanksystem. Fordi ikke alltid dekkes tilbudet av varme som varmekjelen produserer samtidig med varmebehovet. For at den produserte energien ikke skal gå tapt, kan den "mellomlagres" i en tank og hentes ved behov og fordeles på de ulike varmekretsene (gulvvarme osv.). KWB tanker står for høyeste kvalitet, og muliggjør en perfekt varmestyring med høy effektivitet. I tillegg til den klassiske varmtvannsbeholderen byr KWB på de følgende tanksystemene.

 

Oversikt over KWB tanksystemene

Varmtvannsbeholdere: Inneholder oppvarmet bruksvann, også kalt nytte- eller driftsvann

Buffertanker: Sørger for varme til bruksvannet og varmeanlegget

Lagdelte tanker er spesialbuffertanker som lagrer det varme vannet temperaturavhengig i ulike lag, og er derfor enda mer effektive.

Kombitanker: Er en kombinasjon av buffer- eller lagdelt tank og varmtvannsberedning

Vår anbefaling: Akkumulatortank

På pelletsvarmeanlegg, varmepumper og ved/fliskjeler anbefaler vi å installere en akkumulatortank. Hvis du har solvarmeanlegg, og/eller fyrer med ved, er en akkumulatortank nødvendig. Hvilke fordeler har moderne lagringsteknikk?

Enkelt og ryddig

En tank med separat ferskvannsmodul og effektiv pumpe varmer drikkevannet  enkelt og energibesparende.

Effektivitet

En akkumulatortank reduserer utslippene i et fyringsanlegg fordi kjelen arbeider i lengre periode under nominell last. Samtidig øker akkumulatortanken effektiviteten og levetiden til et fyringsanlegg.

Kompakt

En akkumulatortank med integrert forbruksvannsbereder/spiral sparer plass i fyringsrommet fordi en separat tank ikke lenger er nødvendig. Med solkollektorer på taket blir det en kompakt og et komplett anlegg.

Lagringsteknikk fra KWB

Hygienisk
Effektivitet
Kompakt