Vedfyrings- og pellets Ved kombianlegg

Tradisjonell:
Tømmer som drivstoff

Fleksibel og sikker

Vedfyring er den eldste formen for varming. KWB vedfyringsanlegg kan når som helst utvides til kombi ved pellets for å kunne nyte komforten til et helautomatisk varmeanlegg.

Hvorfor vi anbefaler et KWB vedfyringsanlegg eller kombianlegg

Ved er det eldste brennselet i verden, og kan fås over alt. Vedfyringsanlegg fra KWB har stort vedvolum og lang forbrenningstid som gjør at en ikke trenger å legge inn ved hele tiden.

Vedfyringsanlegg kombineres med akkumulatortanker. Disse tar opp varmeenergi, holder på den og overfører den til resten av varmeanlegget eller varmtvannsberederen ved behov. Det gjør anlegget mer effektivt. Hvis du i tillegg utvider vedfyringsanlegget med en pelletsmodul eller kjøper en kombikjel, vil da få helautomatisk drift. Hos KWB får du en komplett løsning samlet under ett tak. Våre Premiums-produkter er driftssikre, og i tillegg har du garantien Made in Østerrike.

Fordelene ved et KWB vedfyringsanlegg eller kombianlegg

Enkel montering og komfortabel drift

Våre kjeler for vedfyring er enkle å montere ettersom de kan demonteres i flere moduler, de kan plasseres i nesten alle mulige fyringsrom. Dette gjelder også for KWB Comfire. KWB vedfyringsanlegg overbeviser i tillegg i kraft av den komfortable betjeningen. Vedvomet på hele 185 liter og en vedlengde på 50cm betyr færre turer for å legge i. Kjelen kan enten betjenes via en berøringsskjerm, som også viser hvor mye ved som kan legges i, eller via dreiehjulet. Dette dreiehjulet er spesielt praktisk for skorsteinsfeieren som ofte arbeider med hansker. I tillegg kan både KWB vedfyringsanlegg og kombikjelen også styres og vedlikeholdes eksternt via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.

Helautomatisk oppvarming

Den som måtte ønske å fyre helautomatisk, opprettholde grundvarme på ferie og deretter komme hjem til varmt hus, kan instalere en KWB kombi ved-pelletskjel, eller ganske enkelt oppgradere KWB vedfyringskjelen med pelletsmodul. KWB Combifire merker når det ikke er ved i kammeret, og kobler da automatisk om til pelletsdrift. KWB vedfyringsanlegg samt kombanlegg kan i tillegg utstyres med en automatisk tenning.

Enkel asketømming og rengjøring

Ettersom både KWB vedfyringsanlegg og kombianlegg forbrenner så rent og effektivt, blir det svært lite aske igjen. På kombikjelen hører daglig tømming av askebeholderen til historien. Askeskuffen som skyves under kjelen trenger kun å tømmes hver 10. dag. Askebeholderen til pelletsmodulen derimot, må bare tømmes én til to ganger i året. Varmeveksleren rengjør seg selv.

Ved og kombikjel fra KWB!

Modulær konstruksjon
Dobbelt kontrollpanel
Kan styres online
Premiumskvalitet "Made in Østerrike"
post@hr-maskin.no + 47 69 22 70 60
Skriv oss
Ring oss