Hovednavigasjon (1) Gå til søk (2) Hopp til innholdet (3) Hopp til bunntekst (4)
Selskap
KWB står for Kraft und Wärme aus Biomasse (kraft og varme av biomasse), og er synonymt med innovative varmeløsninger fra Østerrike.
KWB – selskapet

Dette er KWB

KWB Energiesysteme med hovedsete i St. Margarethen an der Raab, Styria, har utviklet seg som en banebryter innen moderne trefyringsanlegg til en ledende leverandør av totalløsninger for varme og strøm av fornybar energi. Kjernekompetansen til selskapet grunnlagt i 1994 er produksjon av rene og effektive varmeanlegg i Premium-kvalitet.

Med det brede produktutvalget – som strekker seg fra solar- og fotovoltanlegg og videre til tanksystemer og smarte energistyringssystem – baner KWB veien for sine kunder i retning av energiuavhengighet i hjemmet. Med eget service- og distribusjonsnett i Østerrike, Tyskland, Frankrike og Italia og lokale distribusjonspartnere er KWB imellomtiden representert på alle kontinenter, og er aktivt med på å forme den grønne energifremtiden.

Veien fra den opprinnelige visjonen til teknologileder for alternative varmeanlegg 

Den opprinnelige visjonen til KWB var å revolusjonere bruken av varme og strøm hjemme. Seks idealister og visjonærer ville endre energifremtiden. De hadde klare mål. Mottoet til grunnleggeren, prof. August Raggam, var klinkende klart: "Bare den fullstendige omstillingen av fossile og atomære energiforsyningen til 100 prosent fornybar energi gir fremtid for vår planet og dermed for våre barn." På våren i 1994 ble "KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH" grunnlagt i Graz etter 14 år med tenkning, skruing, utprøving og bygging. I 1997 kom en utvidelse, og selskapet flyttet 30 km til St. Margarethen an der Raab.

KWB forbinder økologisk oppvarming med høy komfort, og har vært i flere tiår den mest suksessrike produktleverandøren og teknologiinnovatøren som står for kjerneverdiene "Premium, lang levetid og bærekraftighet". Tallrike oppfinnelser og patenter fra KWB er et uttrykk for innovasjonsånden vår. For eksempel "den 7-kammers cellehjulslusen", som sørger for maksimal sikkerhet, den helautomatiske varmeveksler- og brennertallerkenrengjøringen samt den reneste forbrenningen takket være cleanEfficiency 2.0-teknologien, den robuste KWB beltebrenneren, KWBs delbare, bærbare system eller det smarte energistyringssystemet Clee.

På 2000-tallet ble den første utlandsavdelingen åpnet i Mertingen, i Tyskland, deretter fulgte datterselskaper i Italia, Slovenia og Frankrike. Også det første – og dengang det største – private innovasjonssenteret for biomassevarmeanlegg i Europa ble bygget ved hovedsetet.

Siden begynnelsen av september 2016 er PDP Holding GmbH, som eies av Peter Daniell Porsche, hovedaksjonær i KWB. I 2021 ble produksjonskapasiteten fordoblet med byggingen av en ytterligere – den femte i rekken – produksjonshall. Ekspansjonen ble komplementert i 2022 med innrettingen av den nye logistikkhallen. På veien fra å være en ren kjelprodusent til systemløsningsleverandør ble markert i 2022 med omdøpingen av selskapet til "KWB Energiesysteme GmbH".

KWB Energiesysteme GmbH ansetter aktuelt rundt 400 ansatte i hele konsernet. Produksjonen og den sentrale administrasjonen holder til i hovedsetet i Østerrike, i St. Margarethen an der Raab.

KWB driver det grønne skiftet fremover!

Med utvidelsen av produksjonskapasitetene, utbyggingen av F&U-aktivitetene samt innføring av et smart energistyringssystem driver KWB det grønne skiftet fremover. Med ytterligere utvidelse av utvalget av fotovoltanlegg, vekselrettere og tanksystemer muliggjør KWB energiuavhengighet hjemme.

Veien til energiuavhengighet 

Ønsket om å klare energiforsyningen på egenhånd er iboende i oss alle. Energilagret varme og selvprodusert energi gir god følelse og sikkerhet. Takket være vårt utvidede produktutvalg gjør vi dette mulig hos KWB – og det er vårt bidrag til det grønne skiftet!

Vårt mål: En fremtid hvor husene blir forsynt med fornybar energi, digitaliserte totalløsninger som sikrer komfort og effektivitet og mennesker som nyter den gode følelsen av størst mulig energiuavhengighet.

Innblikk i selskapet KWB

Youtube Video Thumbnail

Revolusjonær og bærekraftig

KWB har utmerket seg i mer enn 25 i kraft av den banebrytende rollen som leverandør av alternative varmeanlegg med tekniske innovasjoner. Fremfor alt takket være korte leveringsveier og regional verdiskapning scoret KWB poeng med sitt hovedsete i Østerrike. Varmeanleggene er produsert i høy kvalitet, noe som gir spesielt lang levetid. Slik sørger KWB for det grønne skiftet hjemme hos deg!

Derfor KWB