Varovanje podatkov

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov se nanaša na način, obseg in namen obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju "podatki")  v okviru naše spletne ponudbe in z njo povezanimi spletnimi stranmi, funkcij in vsebin eksternih spletnih prisotnostih, kot npr. naš profil na družbenih omrežjih (skupno poimenovanje "spletna ponudba"). Glede na uporabljeno terminologijo kot. npr. "obdelovanje" ali "odgovorna oseba" se nanašamo na definicije v 4. členu zakona o varovanju osebnih podatkov (GDPR).

Odgovorna oseba:

KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o.
Vrečerjeva 14,
SI-3310 Žalec,
Slovenija

Direktor: Tomaž Rifelj
E-naslov: info@kwb.si

Podatki, ki jih obdelujemo:

- Stvarni podatki: (npr. imena, naslovi).
- Kontaktni podatki (npr. e- naslovi, tel. številke).
- Vsebinski podatki (npr. vnos besedil, fotografij, video materiala).
- Uporabniški podatki (npr. obiskane spletne strani, zanimanje za vsebino, čas dostopa)
- Meta / komunikacijski podatki (npr. podatki o napravah, IP naslovih)

Kategorije oseb, na katere se nanašajo podatki 

Obiskovalci in uporabniki spletnih ponudb (v nadaljevanju "uporabniki").

Namen obdelave podatkov

- Zagotavljanje spletne ponudbe, njenih funkcij in vsebin.
- Odgovarjanje na kontaktna povpraševanja in komunikacijo z uporabniki. 
- Varnostni ukrepi
- Merjenje dosega/marketing

Uporabljeni termini

"Osebni podatki" so vsi podatki, ki se nanašajo na identifikacijo osebe (v nadaljevanju "podatkovni subjekt". Kot oseba, ki jo lahko identificiramo se šteje oseba, ki jo lahko identificiramo neposredno ali posredno, na podlagi imena, identifikacijske . številke, na podlagi lokacijske informacije, preko spletih indikatorjev (npr. spletnih piškotkov) ali preko posebnih značilnosti, ki so posledica fizične, psihološke, genetskih, mentalne, ekonomske, kulturne ali socialne identitete posameznika.

"Obdelovanje" pomeni vsak proces s pomočjo ali brez pomoči avtomatiziranih postopkov ali vsak postopek, ki se nanaša na osebne podatke. Termin je široko in zajema praktično vsakršno ravnanje s podatki. 

Pseudonimizacija "pomeni obdelavo osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne da bi bili potrebni dodatni podatki, pod pogojem, da so takšne dodatne informacije ločene in da so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi se zagotovi, da osebni podatki niso dodeljeni določeni ali določljivi fizični osebi.

Profiliranje" pomeni vsako vrsto avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki je sestavljena iz uporabe teh osebnih podatkov za vrednotenje določenih osebnih vidikov v zvezi s fizično osebo, zlasti vidike, ki se nanašajo na delovno uspešnost, ekonomsko stanje, zdravje, osebne preference, interese, zanesljivost, vedenje, kraj bivanja ali lokacijo te fizične osebe.

"Odgovorna oseba" je fizična ali pravna oseba, javni organ ali organ, ki sam ali v dogovoru z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov.

"Procesor" je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencijo ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Ustrezne pravne podlage

V skladu z 13. členom GDPR, vas obveščamo o pravni podlagi naše obdelave podatkov. Če ni omenjena pravna podlaga iz deklaracije o varstvu podatkov, velja naslednje: Pravna podlaga za pridobitev soglasja je člen 6 (1) lit. a in člen 7 GDPR, pravna podlaga za obdelavo za opravljanje naših storitev in izvajanje pogodbenih ukrepov ter odgovor na poizvedbe je člen 6 (1) lit. b GDPR, pravna podlaga za obdelavo za izpolnitev naših zakonskih obveznosti je člen 6 (1) lit. c GDPR in pravna podlaga za obdelavo za zaščito naših legitimnih interesov je člen 6 (1). f GDPR. Če se zahteva obdelava osebnih podatkov, ki so za posameznika življenjskega interesa, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali druge fizične osebe, se uporablja člen 6 (1) lit. d GDPR kot pravna podlaga.

Varnostni ukrepi

Izvajamo ustrezne tehnične ukrepe v skladu s čl. 32 GDPR, ob upoštevanju stanja tehnike, stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave ter različne verjetnost in resnosti tveganja za pravice in svoboščine fizičnih oseb ter organizacijske ukrepe za zagotovitev ravni varovanja, ki ustrezajo tveganju. Ukrepi vključujejo zlasti zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov z nadzorovanjem fizičnega dostopa do podatkov ter njihovega dostopa, vnosa, razkritja, razpoložljivosti in ločevanja podatkov. Vzpostavili smo tudi postopke za zagotovitev uresničevanja pravic posameznika, izbrisa podatkov in ranljivosti podatkov. Poleg tega upoštevamo varovanje osebnih podatkov že pri razvoju ali izbiri strojne opreme, programske opreme in postopkov v skladu z načelom varstva podatkov s pomočjo oblikovanja tehnologij in privzetih  nastavitev zasebnosti (člen 25 GDPR).

Sodelovanje z obdelovalci podatkov in tretjimi osebami

Če v okviru naše obdelave razkrivamo podatke drugim osebam in podjetjem (pogodbenim obdelovalcem ali tretjim osebam), jih posredujemo ali drugače zagotovimo dostop do podatkov, se to izvaja le na podlagi zakonskega dovoljenja (npr. če je prenos podatkov tretjim osebam, kot to zahtevajo ponudniki plačilnih storitev v skladu s členom 6 (1) (b) GDPR za izpolnjevanje pogodbe). Uporabnik se je strinjal s  s pravno obveznostjo, ki temelji na naših legitimnih interesih (npr. uporaba agentov, gostiteljev itd.). V kolikor  pride do z našim dovoljenjem do obdelovanja podatkov s strani tretjih oseb, se podatki obdelujejo na podlagi tako imenovane pogodbe o obdelavi naročil, sin se to opravi na podlagi čl. 28 GDPR.

Posredovanje v tretje države

Če obdelujemo podatke v tretji državi (tj. izven Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v okviru uporabe storitev tretjih oseb ali razkritja ali prenosa podatkov tretjim osebam, bomo le to izvedli v primeru, da pride do izpolnite naše pred pogodbene in pogodbene  obveznosti na podlagi vaše privolitve na podlagi zakonske obveznosti ali na podlagi naših zakonitih interesov. Ob upoštevanju zakonskih ali pogodbenih dovoljenj obdelujemo podatke v tretji državi le ob prisotnosti posebnih pogojev iz čl. 44 GDPR. Kar pomeni, da se obdelava podatkov izvrši na podlagi posebnih jamstev, ki so uradno priznani na ravni varovanja podatkov (npr. za ZDA preko "Privacy Shield") ali skladno z uradno priznanimi posebnimi pogodbenimi obveznostmi (tako imenovane "standardne pogodbene klavzule").

Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo

V skladu s členom 15 GDPR imate pravico do potrditve, ali se podatki ustrezno obdelujejo in pravico do poizvedbe o podatkih in kopiji podatkov.

V skladu s členom 16 GDPR imate pravico do dopolnitve podatkov ali popravka napačnih podatkov, ki se nanašajo na vas. 

V skladu s členom 17 GDPR imajo pravico zahtevati, se podatki nemudoma izbrišejo, oziroma v skladu s členom 18 GDPR omejite uporabo vaših podatkov.

Imate pravico zahtevati, da se podatki, ki ste jih dali na razpolago predložijo v skladu s členim 20 GDPR in zahtevati njihovo posredovanje drugim odgovornim osebam.

V skladu s členom 77 GDPR imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Preklic podatkov

V skladu s 7. členom GDPR imate pravico do preklica privolitve uporabe vaših podatkov v prihodnosti.

Pravica do ugovora

Prihodnji obdelavi vaših podatkov lahko v skladu s čl. 21 GDPR kadarkoli nasprotujete. Ugovor se lahko obravnava zlasti za namene neposrednega trženja.

Piškotki in pravica do ugovora v neposredni pošti 

"Piškotki" so majhne datoteke, ki so shranjene na uporabniških računalnikih. V piškotkih se lahko shranijo različne informacije. Piškotek se uporablja predvsem za shranjevanje informacij o uporabniku (ali napravi, na kateri je shranjen piškotek) med ali po obisku spletne ponudbe. Začasni piškotki ali »sejni piškotki« ali »prehodni piškotki« so piškotki, ki so izbrisani, ko uporabnik zapusti spletno storitev in zapre svoj brskalnik. V takšnem piškotku, npr. vsebina nakupovalne košarice v spletni trgovini ali statusu prijave se shrani. Izraz "trajno" ali "vztrajno" se nanaša na piškotke, ki ostanejo shranjeni tudi po zaprtju brskalnika. Tako, npr. status prijave bo shranjen, če ga uporabniki obiščejo po nekaj dneh. Prav tako lahko v takšnem piškotku shranimo interese uporabnikov, ki se uporabljajo za merjenje obsega ali namene trženja. »Piškotek tretjega ponudnika« se nanaša na piškotke, ki jih ponujajo ostali ponudniki z izjemo odgovorne osebe, ki upravlja spletno ponudbo (drugače, če so samo njihovi piškotki, to imenujemo »piškotke prve stranke«). Uporabljamo lahko začasne in stalne piškotke in to pojasnjujemo v kontekstu naše politike zasebnosti. Če uporabniki ne želijo shraniti piškotkov na svojem računalniku, bodo morali v sistemu nastavitve svojega brskalnika onemogočiti. Shranjene piškotke lahko izbrišete v sistemskih nastavitvah brskalnika. Izključitev piškotkov lahko privede do funkcionalnih omejitev te spletne ponudbe. Poleg tega je mogoče shranjevanje piškotkov doseči tako, da jih izklopite v nastavitvah brskalnika.

Brisanje podatkov

Podatki, ki smo jih obdelali, se brišejortajo ali omejijo pri njihovi obdelavi v skladu s členoma 17 in 18 GDPR. Če ni posebej navedeno v politiki zasebnosti, se shranjeni podatki izbrišejo, ko jih ne potrebujemo več in ni več pravne podlage za njihovo hrambo. Če se ti podatki ne izbrišejo, ker jih je potrebno hraniti zaradi drugih pravnih podlag, potem se le ti uporabljajo z omejitvami. To velja na primer za podatke, ki jih je treba hraniti zaradi prodajnih ali davčnih razlogov.

Po zakonskih zahtevah v Nemčiji je podatke potrebno 10 let skladno s §§ 147 odst. AO, člena 257 odstavek 1  in 4 , odst. HGB (knjige, evidence, poslovna poročila, računovodske listine, računovodske knjige, ki so pomembne za obdavčitev dokumenov, itd) in 6 let v skladu s § 257 odst. 1, št. 2 in 3, odst. 4 HGB (poslovna pisma).

V skladu z zakonskimi predpisi v Avstriji je hramba predpisana za 7 let skladno s čl. 132 odst. 1 BAO (računovodske listine, potrdila / računi, računi, boni, poslovne dokumente, izkaz prihodkov in odhodkov, itd), za 22 let v zvezi z zemljiščem in za 10 let za dokumente, ki se nanašajo na elektronske storitve, telekomunikacije, radijske in televizijske storitve, ki so opravljene za osebe, ki niso podjetniki v državah članicah EU in za mini one-stop shop (MOSS).

Analiza poslovanja in trženjske raziskave 

Za ekonomsko poslovanje našega podjetja, prepoznavanje tržnih trendov, želj izvajalcev in uporabnikov analiziramo podatke, ki so nam na voljo za poslovne relacije,  pogodbe, naročila, itd. Obdelujemo podatke o zalogah, komunikacijske podatke, podatke o pogodbah, podatke o plačilih, podatke o uporabi, metapodatke, ki temeljijo na členu 6. 1 lit. f. GDPR, pri čemer so posamezniki, na katere se podatki nanašajo,  naši pogodbeni partnerji, zainteresirane stranke, stranke, obiskovalci in uporabniki naše spletne ponudbe.

Analize se izvajajo za analizo poslovanja, trženje in tržne raziskave. Pri tem lahko upoštevamo profile registriranih uporabnikov in pridobimo informacije o storitvah, ki jih uporabljajo. Analize nam pomagajo povečati uporabniško izkušnjo, optimizacijo naše ponudbe in poslovno ekonomijo. Analize služijo izključno nam in jih ne razkrivamo, razen  če gre za anonimne analize. Če so te analize ali profili osebne narave, se izbrišejo po preklicu uporabnika ali se jih anonimizira.in sicer po dveh letih od sklenitve pogodbe. Po možnosti se vse analize delajo anonimno.

Komentarji in prispevki

Če uporabniki podajo komentarje ali druge prispevke, lahko njihovi IP naslovi temeljijo na naših legitimnih interesih v smislu čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR in se shranjujejo 7 dni. S tem se zavarujemo, če nekdo zapusti nezakonito vsebino v komentarjih in prispevkih (žalitve, prepovedana politična propaganda itd.). V tem primeru nas lahko kaznujejo preganjajo za komentar ali objavo, zato nas zanima identiteta avtorja. Poleg tega si pridržujemo pravico, v skladu z našimi zakonitimi interesi v skladu s 6 odst. 1 lit. f. GDPR za obdelavo informacij uporabnikov za namene odkrivanja neželene elektronske pošte. Na isti pravni podlagi si pridržujemo pravico, da v primeru  trajanja raziskav in anket shranimo IP-naslove uporabnikov in uporabimo piškotke, da se izognemo večkratnim uskladitvam. Podatki, navedeni v komentarjih in prispevkih, so trajno shranjeni do preklica uporabnikov.

Kontaktiranje

Ko nas kontaktirate (na primer preko kontaktnih obrazcev, elektronske pošte, telefona ali preko družbenih družbenih medijev), obdelamo podatke o uporabniku v skladu s členom 6 odst. 1 lit. b) GDPR. Uporabniške podatke  lahko shranimo v sistem za upravljanje odnosov s strankami (»CRM sistem«) ali primerljiv sistem obdelave podatkov. Zahteve se izbrišejo, če niso več potrebne. Vsaki dve leti preverjamo potrebe uporabnikov. Poleg tega veljajo tudi pravne zahteve za arhiviranje.

Newsletter - CleverReach

 

Pošiljanje newslettrov za nas izvaja podjetje Agencija Novelus, d.o.o.. Varovanje osebnih podatkov izvajalca newslettrov si lahko ogledate tukaj. Izvajalec newslettrov sodeluje z nami  na podlagi naših upravičenih interesov v skladu s 1  odst. 6. člena lit.f GDPR in v skladu s pogodbo o naročilu obdelovanja podatkov  po 3. odst. 28. člena S. 1 GDPR.

 

Izvajalec newslettrov lahko podatke naslovnikov uporablja v psevdomimni obliki, kar pomeni brez določitve uporabnika za potrebe optimizacije svoje lastne storitve, npr. za tehnično optimizacijo razpošiljanja in prikaz newslettrov ali za potrebe statistike. Izvajalec newslettrov naših naslovnikov ne uporablja za lastno uporabo  in njihove podatke ne posreduje tretjim osebam.

Gostovanje in pošiljanje el. pošte

Storitve gostovanja, ki jih uporabljamo, so namenjene zagotavljanju naslednjih storitev: infrastrukturne in platformne storitve, računalniške zmogljivosti, storitve shranjevanja in baze podatkov, e-pošte, storitve varnosti in tehničnega vzdrževanja, ki jih uporabljamo za delovanje te spletne storitve. Mi oz. naš ponudnik gostovanja obdelujemo podatke o zalogah, kontaktne podatke, podatke o vsebini, podatke o pogodbah, podatke o uporabi, meta in komunikacijske podatke strank, zainteresiranih strank in obiskovalcev spletne ponudbe na podlagi naših legitimnih interesov za učinkovito in varno zagotavljanje te spletne ponudbe po členu 6 odst. 1 lit. f GDPR  v povezavi s členom 28 GDPR (sklenitev pogodbe o naročilu).

Zbiranje dostopnih podatkov in log in datotek

Mi oz. naš ponudnik gostovanja zbira na podlagi naših legitimnih interesov v smislu čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR podatke o vsakem dostopu do strežnika, na katerem se nahaja ta storitev (tako imenovane datoteke strežnika). Podatki o dostopu vključujejo ime pridobljene spletne strani, datoteke, datum in čas nalaganja, količino prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnem nalaganju, vrsto brskalnika in različico, uporabniški operacijski sistem, referrer URL (prej obiskana stran), naslov IP in ponudnik prošnje, se podatki za prijavo shranijo za varnostne namene (na primer, za preiskavo zlorab ali goljufivih dejavnosti) za največ 7 dni in nato izbrisani. Podatki, katerih nadaljnje zadrževanje je potrebno za dokazne namene, so izvzete iz preklica do dokončne pojasnitve incidenta

Google Tag Manager

Google Tag Manager oznak je rešitev, ki nam omogoča upravljanje tako imenovanih oznak spletnega mesta prek enega vmesnika (vključno z Google Analytics in drugimi Googlovimi tržnimi storitvami v naši spletni ponudbi). Upravitelj oznak (ki izvaja oznake) ne obdeluje osebnih podatkov uporabnikov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov se sklicujejo na naslednje podatke o storitvah Google. Pravilnik uporabe: www.google.com/intl/sl/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Google Analytics na podlagi naših legitimnih interesov (tj. zanimanja za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6 (1) lit. GDPR) uporablja storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google LLC (" Google "). Google uporablja piškotke. Podatki, ki jih piškotek pridobi o uporabi spletne ponudbe s strani uporabnikov, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Google je potrjen v skladu s sporazumom o zaščiti zasebnosti, ki zagotavlja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o zasebnosti (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google bo te podatke uporabil v našem imenu, da bi ovrednotil uporabo naše spletne ponudbe s strani uporabnikov, pripravil poročila o dejavnostih v tej spletni ponudbi in nam posredoval nadaljnje storitve, povezane z uporabo te spletne ponudbe in uporabe interneta. V tem primeru lahko uporabniške profile uporabnikov uporabimo iz obdelanih podatkov. Google Analytics uporabljamo le z aktivirano anonimizacijo IP-ja. To pomeni, da bo Googlov skrajšal naslov IP uporabnikov v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP poslan na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan.

Naslov IP, ki ga predloži brskalnik uporabnika, ne bo združen z drugimi podatki, ki jih zagotovi Google. Uporabniki lahko preprečijo shranjevanje piškotkov z ustrezno nastavitvijo programske opreme brskalnika; Uporabniki lahko tudi preprečijo, da Google zbira podatke, ki jih ustvari piškotek, in so povezani z njeno uporabo spletne ponudbe in obdelavo teh podatkov s strani Google s prenosom in namestitvijo vtičnika za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http: / / / orodja .google.com / dlpage / gaoptout? hl = sl. Če želite več informacij o uporabi Google podatkov o uporabi in najemanju ali prikrivanju, preberite Googlov pravilnik o zasebnosti (https://policies.google.com/technologies/ads) in Googlove nastavitve oglasov oglasov (https: // adssettings.google.com/authenticated ). Osebni podatki uporabnikov bodo po 14 mesecih izbrisani ali anonimizirani. Za to domeno in za trenutno uporabljen brskalnik lahko Google Analytics deaktivirate za zbiranje podatkov prek naslednje povezave: Deaktivirajte zbiranje podatkov s strani Google Analytics za to domeno.

Opomba: če kliknete povezavo, se nič ne zgodi. To je normalno. Zbiranje podatkov pa preprečuje.

Google Universal Analytics

Google Analytics na podlagi naših legitimnih interesov (tj. zanimanja za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6 (1) lit. GDPR) uporablja storitev spletnega analitike, ki jo zagotavlja Google LLC (" Google "). Google uporablja piškotke. Podatki, ki jih piškotek pridobi o uporabi spletne ponudbe s strani uporabnikov, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Google je potrjen v skladu s sporazumom o zaščiti zasebnosti, ki zagotavlja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o zasebnosti (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google bo te podatke uporabil v našem imenu, da bi ovrednotil uporabo naše spletne ponudbe s strani uporabnikov, pripravil poročila o dejavnostih v tej spletni ponudbi in nam posredoval nadaljnje storitve, povezane z uporabo te spletne ponudbe in uporabe interneta. V tem primeru lahko uporabniške profile uporabnikov uporabimo iz obdelanih podatkov. Google Analytics uporabljamo le z aktivirano anonimizacijo IP-ja. To pomeni, da bo Googlov skrajšal naslov IP uporabnikov v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP poslan na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan.

Naslov IP, ki ga predloži brskalnik uporabnika, ne bo združen z drugimi podatki, ki jih zagotovi Google. Uporabniki lahko preprečijo shranjevanje piškotkov z ustrezno nastavitvijo programske opreme brskalnika; Uporabniki lahko tudi preprečijo, da Google zbira podatke, ki jih ustvari piškotek, in so povezani z njeno uporabo spletne ponudbe in obdelavo teh podatkov s strani Google s prenosom in namestitvijo vtičnika za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http: / / / orodja .google.com / dlpage / gaoptout? hl = sl. Če želite več informacij o uporabi Googlovih podatkov o uporabi in najemanju ali prikrivanju, preberite Googlov pravilnik o zasebnosti (https://policies.google.com/technologies/ads) in Googlove nastavitve oglasov oglasov (https: // adssettings.google.com/authenticated ). Osebni podatki uporabnikov bodo po 14 mesecih izbrisani ali anonimirani. Za to domeno in za trenutno uporabljen brskalnik lahko Google Analytics deaktivirate zbiranje podatkov prek naslednje povezave: Deaktivirajte zbiranje podatkov s strani Google Analytics za to domeno.

Opomba: če kliknete povezavo, se nič ne zgodi. To je normalno. Zbiranje podatkov pa preprečuje.

Google Doubleclick

We use the services of Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 on the basis of our legitimate interests (ie interest in the analysis, optimization and economic operation of our online service within the meaning of Art. 6 (1) lit. GDPR) , USA, ("Google"). Google is certified under the Privacy Shield Agreement, which provides a guarantee to comply with European privacy legislation (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). We use the Google DoubleClick online marketing process to place ads on the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on websites, etc.). Double Click is characterized by displaying real-time ads based on alleged user interests. This allows us to more specifically display ads for and within our online offering so that we only present ads to users that potentially match their interests. If a user e.g. Showing ads for products he's been looking for on other online offers is called remarketing. For these purposes, upon access to our and other websites where the Google Advertising Network is active, Google will immediately execute a Google code and become so-called (re) marketing tags (invisible graphics or code, also known as ")." Web beacons ") incorporated into the website. With their help, the user is provided with an individual cookie, i. a small file is saved (instead of cookies, comparable technologies can also be used). In this file is noted which websites the user visited, for what content he is interested and what offers the user has clicked, as well as technical information about the browser and operating system, referring websites, visit time and other information on the use of the online offer. The IP address of the users is also recorded, whereby this is shortened within member states of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area and only in exceptional cases completely transferred to a Google server in the USA and shortened there. The above information may also be linked by Google with such information from other sources. If the user subsequently visits other websites, they may be shown advertisements tailored to their interests based on their alleged interests based on their user profile. The data of the users are pseudonym processed within the Google advertising network. That Google stores and processes e.g. not the name or e-mail address of the users, but processes the relevant data cookie-related within pseudonymous user profiles. That from the perspective of Google, the ads are not managed and displayed to a specifically identified person, but to the cookie owner, regardless of who that cookie owner is. This does not apply if a user has explicitly allowed Google to process the data without this pseudonymization. The information collected about users through Google Marketing Services is transmitted to Google and stored on Google's servers in the United States. For more information about Google's data usage, hiring and disparaging options, please read Google's Privacy Policy (https://policies.google.com/technologies/ads) and Google's Ads Ads Settings (https://adssettings.google.com/authenticated).

Online presence in social media

We maintain online presence within social networks and platforms in order to communicate with customers, prospects and users active there and to inform them about our services. When calling the respective networks and platforms, the terms and conditions and the data processing guidelines apply to their respective operators. Unless otherwise stated in our Privacy Policy, we process users' data as long as they communicate with us within social networks and platforms, e.g. Write posts on our online presence or send us messages.

Integration of services and contents of third parties

Based on our legitimate interests (ie interest in the analysis, optimization and economic operation of our online offer within the meaning of Art. 6 (1) lit. GDPR), we make use of content or services offered by third-party providers in order to provide their content and services Services, such as Include videos or fonts (collectively referred to as "content"). This always presupposes that the third-party providers of this content perceive the IP address of the users, since they could not send the content to their browser without the IP address. The IP address is therefore required for the presentation of this content. We endeavor to use only content whose respective providers use the IP address solely for the delivery of the content. Third parties may also use so-called pixel tags (invisible graphics, also referred to as "web beacons") for statistical or marketing purposes. The "pixel tags" can be used to evaluate information such as visitor traffic on the pages of this website. The pseudonymous information may also be stored in cookies on the user's device and may include, but is not limited to, technical information about the browser and operating system, referring web pages, visit time, and other information regarding the use of our online offer.

Youtube

We embed the videos on the YouTube platform of Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacy Policy: www.google.com/policies/privacy/, opt-out: adssettings.google.com/authenticated. Google fonts We incorporate the fonts ("Google Fonts") provided by Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

We include maps from the Google Maps service provided by Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. The processed data may include, in particular, users' IP addresses and location data, but these are not collected without their consent (usually as part of the settings of their mobile devices). The data can be processed in the USA. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Typekit fonts from Adobe

On the basis of our legitimate interests (ie interest in the analysis, optimization and economic operation of our online offer within the meaning of Art. 6 (1) lit. DSGVO), we set external type kit fonts of the provider Adobe Systems Software Ireland Limited, 4 -6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Adobe is certified under the Privacy Shield Agreement, which provides a guarantee to comply with European privacy legislation (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Use of Facebook social plugins

Based on our legitimate interests (ie interest in the analysis, optimization and economic operation of our online offer within the meaning of Art. 6 (1) f. GDPR) we use social plugins ("plugins") of the social network facebook.com, which operated by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). The plugins can represent interaction elements or content (eg videos, graphics or text contributions) and can be recognized by one of the Facebook logos (white "f" on blue tile, the terms "Like", "Like" or a "thumbs up" sign ) or are marked with the addition "Facebook Social Plugin". The list and appearance of Facebook Social Plugins can be viewed here: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook is certified under the Privacy Shield Agreement, which provides a guarantee to comply with European privacy legislation (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). When a user invokes a feature of this online offering that includes such a plugin, their device establishes a direct connection to the Facebook servers. The content of the plugin is transmitted by Facebook directly to the device of the user and incorporated by him into the online offer. In the process, user profiles can be created from the processed data. We therefore have no influence on the amount of data that Facebook collects with the help of this plugin and therefore informs the users according to our knowledge. By integrating the plugins, Facebook receives the information that a user has accessed the corresponding page of the online offer. If the user is logged in to Facebook, Facebook can assign the visit to his Facebook account. If users interact with the plugins, for example, press the Like button or leave a comment, the information is transmitted from your device directly to Facebook and stored there. If a user is not a member of Facebook, there is still the possibility that Facebook will find out and save their IP address. According to Facebook, only an anonymous IP address is stored in Germany. The purpose and scope of the data collection and the further processing and use of the data by Facebook, as well as the related rights and setting options for protecting the privacy of users, can be found in Facebook's privacy policy: www.facebook.com/about/privacy/ , If a user is a Facebook member and does not want Facebook to collect data about him via this online offer and link it to his member data stored on Facebook, he must log out of Facebook and delete his cookies before using our online offer. Other settings and inconsistencies regarding the use of data for advertising purposes are possible within the Facebook profile settings: https://www.facebook.com/settings?tab=ads or via the US-American site http://www.aboutads.info/choices/ or the EU page http://www.youronlinechoices.com/. The settings are platform independent, i. they are adopted for all devices, such as desktop computers or mobile devices.

Twitter

Within our online offering, features and content of the Twitter service offered by Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, may be incorporated. For this, e.g. Content such as images, videos, or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Twitter. If the users are members of the platform Twitter, Twitter can call the o.g. Assign contents and functions to the profiles of the users there. Twitter is certified under the Privacy Shield Agreement, which provides a guarantee to comply with European privacy legislation (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacy Policy: https://twitter.com/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Within our online offering, features and content of the Instagram service offered by Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, may be incorporated. For this, e.g. Content such as images, videos, or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Instagram. If the users are members of the platform Instagram, Instagram can call the o.g. Assign contents and functions to the profiles of the users there. Instagram privacy policy: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Xing

Within our online offer functions and contents of the service Xing, offered by XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany, can be integrated. For this, e.g. Content such as images, videos, or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Xing. If the users are members of the platform Xing, Xing can call the o.g. Assign contents and functions to the profiles of the users there. Xing's privacy policy: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection 

LinkedIn

Within our online offering, features and content of the LinkedIn service offered by inkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland, may be incorporated. For this, e.g. Content such as images, videos, or text and buttons that allow users to share content from this online offering within LinkedIn. If the users are members of the platform LinkedIn, LinkedIn can call the o.g. Assign contents and functions to the profiles of the users there. LinkedIn privacy statement: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn is certified under the Privacy Shield Agreement, which provides a guarantee to comply with European privacy legislation (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Privacy Policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Google+

Within our online offering, features and content of the Google+ platform offered by Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") may be incorporated. For this, e.g. Content such as images, videos, or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Twitter. If the users are members of the platform Google+, Google can call the o.g. Assign contents and functions to the profiles of the users there. Google is certified under the Privacy Shield Agreement, which provides a guarantee to comply with European privacy legislation (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). For more information about Google's data usage, hiring and disparaging options, please read Google's Privacy Policy (https://policies.google.com/technologies/ads) and Google's Ads Ads Settings (https://adssettings.google.com/authenticated).

Shariff sharing features

We use the privacy-protected "Shariff" buttons. "Shariff" is designed to allow more privacy on the network and to replace the usual "share" buttons on social networks. In this case, not the user's browser but the server on which this online offer is located establishes a connection to the server of the respective social media platforms and asks, for example, the number of likes, etc. The user remains anonymous. More information about the Shariff project can be found at the developers of c't magazine: www.ct.de.