Skip to main content

Mediji

Mi dajemo energijo za življenje!

KWB je kratica za "moč in toplota iz biomase" in sinonim za inovativne sisteme za ogrevanje na biomaso. Kot pionirja obnovljive energije sta ustanovitelja podjetja od nekdaj imela jasno vizijo: Mi dajemo energijo za življenje!

Podjetje KWB je leta 1994 začelo svojo pot kot majhno štiričlansko podjetje. Gradili smo na viziji Augusta Raggama (TU Graz) in si postavili cilj, da pomembno prispevamo k prehodu energijske oskrbe človeštva na obnovljivo energijo. Danes ima podjetje »KWB Die Biomasseheizung« 205 zaposlenih na sedežu v mestu St. Margaret/Raab in 135 zaposlenih v 4 hčerinskih družbah. Imamo šest dodatnih podružnic v tujini, z ekskluzivnimi distribucijskimi partnerji, ki širijo naše distribucijsko področje. Delež izvoza že presega 75 %.

KWB – idealna rešitev za vsakogar

Po celi Evropi se že 80.000 strank oskrbuje s toploto iz kotlov KWB za ogrevanje na biomaso, od enodružinskih hiš pa do stanovanjskih blokov. Zdaj se osredotočamo na lokalno oskrbo z energijo na podeželju in komercialne objekte. Paleta izdelkov obsega kotle KWB za ogrevanje na pelete, sekance in polena z nazivno močjo od 8 do 300 kW. Individualni sistemi za doziranje in skladiščenje dopolnjujejo našo ponudbo in omogočajo idealno prilagajanje kotlov KWB za ogrevanje na biomaso vsaki gradbeni situaciji. Vsi ogrevalni sistemi KWB so opremljeni z mikroprocesorskim krmiljenjem  KWB Comfort 3.0, ki uvaja novo merilo za udobno upravljanje.

KWB je znan po svojih vodilnih inovacijah na področju ogrevalnih sistemov na biomaso. Da bi zagotovili inovacijsko moč KWB tudi v prihodnosti, je bil leta 2006 zgrajen prvi center za raziskave in razvoj na področju biomase, kateri je danes največje zasebno raziskovalno središče v Evropi.

KWB prevzema odgovornost

Kot največji delodajalec v lokalni skupnosti, ter na podlagi naše vizije »Mi dajemo energijo za življenje!« in naših načel se zavzemamo za družbeno in okoljsko trajnostno gospodarstvo. To se še posebej kaže v kulturi podjetja, kot tudi v izobraževanju vajencev. Poleg strokovnega usposabljanja slednji oblikujejo tudi družbene in čustvene kompetence. Učenje je pot do dokončanja študija. KWB si kot pionir prizadeva za ekonomijo blaginje in je prvič izdelal bilanco družbene blaginje.

KWB in podnebne spremembe

»Enkratna priložnost pred podnebnim kolapsom in globalnim segrevanjem je prehod človeštva na obnovljivo energijo.«
S tem prepričanjem intenzivno nadaljujemo z raziskovanjem na področju zgorevanja lesnih peletov, sekancev, polen in goriv prihodnosti iz kmetijstva (energijski les s kmetijskih površin).

Razvoj KWB v Avstriji

Leto

1994  Ustanovitev podjetja v Grazu
1997  Selitev iz Graza v mesto St. Margarethen/Raab
2003  Ustanovitev novega kompetenčnega središča Akademija KWB
2004  Ustanovitev KWB v Bayernu
2005  Ustanovitev KWB v Sloveniji, ustanovitev KWB v Italiji
2006  Novo inovacijsko središče
2007  Kriza peletov – upad prometa
2008  Ustanovitev KWB v Nemčiji, ustanovitev KWB v Franciji, novi distribucijski partner v Čilu