Filozofija

Pri nas je v središču človek

Do sedaj nam zaupa več kot 80.000 strank, ki so se odločile za KWB znamko. To zaupanje nam omogoča, da naše podjetje prispeva svoj delež k ohranjanju okolja, hkrati pa je živi v smislu socialne odgovornosti.

Posledica teh načel je, da je pri vseh odločitvah v središču vedno človek. Kajti gospodarstvo je tu zaradi posameznika in ne obratno. Partnerski in spoštljiv odnos je znak naše podjetniške kulture, saj smo prepričani, da je pozoren odnos do posameznika in narave naš največji kapital prihodnosti. Za tem stojimo tudi s svojimi barvami - s KWB drevesom v sončni rumeni in gozdno zeleni barvi.

 

 


Prepričani v obnovljivo energijo!

Naše vodilo zaznamuje politika kakovosti ter skrb za okolje. Izoblikovali smo jasne cilje, o katerih se redno dogovarjamo z našimi sodelavci ter jih po potrebi tudi spreminjamo in prilagajamo.

Mi dajemo energijo za življenje!

Ogrevanje na biomaso in kultura podjetja

Zavzemamo se za obnovljive vire energije!

Našo okoljsko politiko, politiko kakovosti ter politiko tveganj kakovosti smo določili za sredstva izvajanja našega poslanstva in uresničitev zastavljenih ciljev.


Redno preverjamo poznavanje ciljev podjetja, določenih v poslanstvu, pri svojih zaposlenih ter ocenjujemo njihovo izvedbo.

Mi dajemo energijo za življenje!