Zagotovite si subvencijo!

Za investicijo v ogrevalni sistem na lesno biomaso lahko pridobite do € 5.000,- nepovratnih spodbud.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, po novem nudi znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav z novo kurilno napravo na lesno biomaso.

Nepovratne finančne spodbude za ukrep zamenjave stare kurilne naprave z novo napravo za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bodo odslej za: kurilno napravo na lesno biomaso do 50 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.000 EUR) na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost oziroma do 60 % (prej 50 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 4.000 EUR) na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

 

Več si lahko preberete na www.ekosklad.si, ali kontaktirajte naše KWB strokovnjake.