Ogrevanje na biomaso

Priprava lesnih sekancev za ogrevanje na biomaso.
Postopek priprave lesnih sekancev za ogrevanje na biomaso.

Kaj je biomasa?

Kaj je biomasa in kako deluje?

Biomasa je organski material, ki izvira iz živih in nedavno živih organizmov in se uporablja kot gorivo za pridobivanje energije. Energija iz lesne biomase lahko zagotavlja način ogrevanja ter pripravo tople sanitarne vode v gospodinjstvih, gospodarstvu ali kmetijstvu. Energijo iz biomase tudi lahko uporabimo za ogrevanje podeželskih stanovanj, ki niso priklopljena na daljinska ali plinska omrežja.

Je biomasa obnovljiv ali neobnovljiv vir?

Po definiciji je obnovljiv vir energija iz vira, ki se pri uporabi ne izčrpa. V nasprotju z fosilno energijo lahko ponovno zraste. Ker za ogrevanje na biomaso uporabljamo naravne materiale, so potemtakem rešitve za obnovljivo energijo.

Kaj so obnovljivi viri?

Vir goriva se pogostokrat označuje za obnovljivo energijo ali alternativno energijo, ker je naravni vir, ki ponovno zraste in je alternativa fosilnim energentom.


Prednosti biomase

Biomasa je ekonomsko ugoden, obnovljiv vir energije, ki se uspešno uporablja po celotni Evropi kot alternativa fosilnim energentom. Prednosti biomase so vidne spodaj:

Prihranite do 50% pri stroških ogrevanja

Če ste zainteresirani za znižanje svojega stroška za ogrevanje, vam svetujemo, da dolgoročno preidete na ogrevanje z obnovljivim gorivom kot je les. Cene lesa so stabilne že leta in v večini primerov neodvisne od cen fosilnih energentov na svetovnem trgu.

Varnost oskrbe namesto ozkih grl pri oskrbi

Po celotni Evropi se nahajajo obširni gozdovi in v njih se vztrajno povečuje razpoložljiva količina obnovljivega lesnega goriva. Vsako leto zraste v gozdovih več lesa, kot se ga uporabi in posledično bo dolgoročno na voljo zadostna količina obnovljivega lesnega goriva. Dodatno zagotovilo so tudi nasadi hitro rastočega lesa, kot naprimer vrb in topolov, ki rastejo na kmetijskih površinah.

Prihranek pri denarju 

Vaš prispevek k varovanju ozračja in okolja bo nagrajen. Vgradnja ogrevalnega sistema na lesne sekance je s strani državnih organov subvencionirana. Za podrobnejše informacije nas pokličite.

Zaščita podnebja 

Ogrevanje z obnovljivim lesim gorivom je CO2-nevtralno. To praktično pomeni, da se z izgorevanjem lesnih sekancev v ozračje sprošča le toliko CO2, kot ga je v svojem življenjskem ciklu les absorbiral iz ozračja. Odločitev za obnovljivo lesno gorivo je hkrati odločitev za varovanje ozračja.  

.


 Ogrevanje s kotli na pelete je zelo učinkovit način priprave energije.
Ogrevanje s kotli na pelete je zelo učinkovit način priprave energije.

Kaj so kotli na biomaso?

Kotli na pelete, drva ter lesne sekance.

Kotli na biomaso so zasnovani za uporabo goriv iz biomase (polena, peleti ali lesni sekanci). Toplota, ki se pri tem proizvede, se uporabi za zagotavljanje toplote in pripravo tople vode. 
Ogrevanje na biomaso je zelo učinkovit način priprave energije.


Tipi kotlov na biomaso

Tipi kotlov na biomaso:

  • kotli na pelete 
  • kotli na polena 
  • kotli na sekance 

Tipi ogrevalnih sistemov na biomaso:

  • popolnoma avtomatizirani 
  • delno avtomatizirani
  • na pelete 
  • sistemi na agrarne pelete
  • kombinacija toplote in elektrike 

Vrste goriv iz biomase

Varčno ogrevanje na lesne pelete, lesne sekance ali lesna polena

KWB ogrevalni sistem na biomaso lahko uporablja za gorivo polena, pelete ali sekance. Gorivo prihaja iz domačih gozdov ali nasadov hitro rastočega lesa (vrbe in topoli iz čedalje pomembnejših kmetijskih področij).

Lesni peleti
Lesni peleti

Lesni peleti

Lesni peleti so standardizirani, stisnjeni peleti v cilindrični obliki, narejeni iz suhega, naravnega in neobdelanega lesa (žagovina, oblanci) v premeru 6mm do 8 mm in dolžine od 10mm do 50 mm. Oblikovani so s pomočjo mehanskega stiskanja brez uporabe kemičnih dodatkov. Za vezivo se uporabljajo naravne substance. Leseni peleti se kupujejo na kilograme. Njihova prednost je  minimalna potreba po skladiščnem prostoru in možnost popolnega avtomatiziranega delovanja.
 
Energijska vsebnost:
1 kg peletov = 4.8 kWh = 0.48 l kurilnega olja

Lesni sekanci so strojno sekan les in se prodajajo po nasutem kubičnem metru.
Lesni sekanci

Lesni sekanci

Lesni sekanci so strojno sekan les in se prodajajo po nasutem kubičnem metru (nm3). Običajno so sekanci na vojo v velikosti granulacije 3 cm in so primerni za uporabo v manjših sistemih z avtomatiziranim delovanjem. Lesni sekanci so najcenejša oblika lesnega goriva, saj za njihovo proizvodnjo ni potrebno podirati dreves. Dodatni prednosti  sta popolna avtomatizirana oskrba s toploto in ekonomično delovanje sistemov večjega obsega.

Energijska vsebnost (gozdni sekanci, vsebnost vode 25%):
1 nm3 smrekovih sekancev = 766 kWh = 76.6 l kurilnega olja
1 nm3 borovih sekancev = 1.058 kWh = 105.8 l kurilnega olja

Lesna polena so dobavljena v dolžini 1 m ali sekana v dolžinah 25, 33 ali 50 cm.
Lesna polena

Lesna polena

Lesna polena so dobavljena v dolžini 1 m ali sekana v dolžinah 25, 33 ali 50 cm. Les za kurjenje v obliki polen se prodaja po prostorninskem metru (pm). Vsebnost vode naj ne bi presegala 20%, za kar je potrebno skladiščenje na primernem mestu do 2 leti. Prednosti ogrevanja na polena so nizki stroški goriva ter lokalna dobavljivost surovine.

Energijska vsebnost:
1 pm smreke = 1.350 kWh = 135 l kurilnega olja
1 pm bukve = 1.930 kWh = 193 l kurilnega olja


Je gorivo iz biomase lahko dostopno?

Dostopnost goriva iz biomase je enostavna zaradi široke ponudbe, ki je na voljo. Na voljo je veliko število dobaviteljev, za katere lahko povprašate pri inštalaterjih ali jih najdete na internetu.


Kakšni so stroški obratovanja sistema na biomaso?

Po enkratnem začetnem strošku kotla je tekoči obratovalni strošek v primerjavi z drugimi gorivi bistveno ugodnejši. Cenovna ugodnost  je posledica stabilnosti cen lesnih goriv v primerjavi z nihanjem cen fosilnih energentov. 

V vaši bližini se nahajajo pooblaščeni inštalaterji, pri katerih se lahko pozanimate o ogrevanju na biomaso, za kar lahko pridobite tudi nepovratne finančne spodbude. 


Ali je biomasa primerna za moj dom?

Kam se lahko vgradijo kotli na biomaso?

Kotli na biomaso se lahko vgradijo v mestna ali podeželska gospodinjstva, javne ustanove in industrijske ter kmetijske obrate. Lahko se vgradijo v objekte ali v ločene objekte,, odvisno od prostora, ki je na voljo. 

Je vgradnja sistema na biomaso draga?

Stroški vgradnje nihajo od tipa in velikosti kotla, katerega izberete. Za podrobnejše informacije nas pokličite.

Se lahko kotel na biomaso doda mojemu obstoječemu sistemu?

Da, seveda. Sistem na biomaso se lahko enostavno vključi v vaš obstoječi sistem z manjšimi prilagoditvami. V določenih primerih priporočamo uporabo hranilnika toplote. 

Je potrebno predhodno pripraviti projekt izvedbe?

Izdelava projekta načeloma ni potrebna, kadar se sistem na biomaso vgrajuje v obstoječi objekt. V primeru, da je potrebno zagotoviti objekt zunaj obstoječega objekta, je potreben projekt za izvedbo posega. Vsekakor pa tudi v primeru obstoječega objekta svetujemo, da se izvede projekt strojnih inštalacij za dolgoročno učinkovito in stroškovno ugodno delovanje sistema.

Je kotel na biomaso hrupen?

Ne. Skoraj ne boste slišali delovati vašega KWB kotla!

Je potrebno pogosto vzdrževanje?

Potreba po vzdrževanju je odvisna predvsem od tipa  in velikosti kotla ter lokalnih predpisov. Določeni tipi kotlov se na primer čistijo samodejno. Pokličite nas za podrobnejše informacije.