Spodbude

Spodbude v okolju prijazno energijo

Za investicije v ogrevalni sistem na biomaso znamke KWB lahko v Sloveniji pridobite nepovratna sredstva oz. subvencije. Na državnem nivoju so na voljo nepovratna sredstva in ugodno financiranje namenjeno za občane, nepovratna sredstva za pravne osebe, gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter nepovratna sredstva za investicije v kmetijstvu. Poleg države ponujajo tudi posamezne občine nepovratna sredstva v investicije v ogrevalne sisteme na biomaso. 

Ker je na voljo veliko možnosti nepovratnih spodbud, najdete v nadaljevanju naslednje vire nepovratnih spodbud.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

NOVO! ODDAJA VLOGE ZA EKO SKLAD PO ZAKLJUČKU IZVEDBE

Od ponedeljka, 10.6.2019 dalje je odprt nov razpis 74SUB-OB19 za dodelitev subvencij Eko sklada, ki zadeva tudi menjavo kurilne naprave na lesno biomaso.

Največja novost novega razpisa je poenostavljen postopek in sicer poteka celoten v 5 korakih:

  1. Odločitev za naložbo in pridobivanje ponudb, seznanitev s pogoji javnega poziva
  2. Izbira predračuna in izvajalca
  3. Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del in plačilo (torej oddaja vloge po zaključku izvedbe)
  4. Oddaja vloge na Eko sklad
  5. Izplačilo subvencije

Za dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na tel: 03 3839 3080 ali na el. naslovu infoping@kwbpong.si.

SUBVENCIJE ZA FIZIČNE OSEBE

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, nudi nepovratna sredstva in ugodne kredite za nove naložbe občanov v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in večstanovanjskih stavb. Za investicijo v ogrevalni sistem na lesno biomaso (polena, sekanci in peleti) lahko trenutno pridobite do € 5.000,- nepovratnih spodbud.

SUBVENCIJE ZA PODJETJA

Prihodnost podjetja je zmeraj odvisna od razvoja. In ker se tudi mi tega zavedamo, pozivamo vse gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in posameznike, da se prijavijo na razpis Eko sklada, v katerem lahko najdete finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so na voljo za menjavo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe ter vgradnjo sprejemnikov sončne energije ter jih lahko uveljavljate za vse KWB kotle.

Za več informacij, kliknite TUKAJ!

Potrebujte svetovanje ali pripravo ponudbe? Za vas smo na voljo na tel. št. 03 839 3080 ali na el. naslovu: infoping@kwbpong.si.

Več informacij: Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo namenja nepovratne spodbude za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (KNLB) pri gospodarskih subjektih in samostojnih podjetnikih. Finančne spodbude so namenjene  naložbam za vgradnjo novih KNLB.

Za obširnejše informacije in svetovanje se obrnite na sedež našega podjetja KWB Slovenija.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) nudi nepovratna sredstva iz naslova podeželja in kmetijstva. Tako lahko za različne ukrepe, ki jih nudi Agencija, pridobite nepovratna sredstva za investicije za ogrevalne sisteme na biomaso.

Za obširnejše informacije in svetovanje se obrnite na sedež našega podjetja KWB Slovenija.