Skip to main content

KWB EmpaFresh

Natočite si čisto vodo

  • Zmanjšane možnosti za poapnenje s pomočjo znižane vhodne temperature vode v toplotni izmenjevalec
  • Enostavna montaža z minimalnimi cevnimi napeljavami
  • Možnosti kaskad - visoka pretočna moč od 40 do 160 l/min
  • Hitri odzivni čas s pomočjo Yonos-Para črpalke

KWB nudi posamezne module KWB EmpaFresh s pretočno močjo med 30 in 40 l/min.

Udobno in varno delovanje

Patentiran in posebno hiter mešalni in prestavni ventil zagotavlja vseskozi pravo količino in konstantno temperaturo pitne vode.  

Dodatno ima KWB EmpaFresh zelo nizko možnost poapnenja, saj se temperatura vode pri vstopu v toplotni izmenjevalec zniža.

Enostaven priklop

KWB EmpaFresh postaja za pitno vodo je enostavno sestavljena: s pomočjo cevi iz legiranega jekla se postaja enostavno priklopi na hranilnik. Postaja je dobavljiva v dokončni izvedbi.

Rešitev s kaskadami je možno realizirati s pretočno močjo do 160l/m z montažo na steno ali kot samostoječi stolp. Ta stolp je dobavljiv z vključeno električno in hidravlično povezavo.