Till huvudnavigeringen (1) Gå till sökningen (2) Hoppa till innehåll (3) Gå till sidfoten (4)

Flispanna och Flisanläggning

Robust och ekonomisk

KWB fliseldning är en mångsidig talang: Flis i olika kvalitet förbränns effektivt och med låga utsläpp. Flispannan arbetar helautomatiskt och kostnadseffektivt.

KWB Multifire - Hackschnitzelheizung
KWB Multifire
20 - 120 kW
 • Flexibla bränsleval tack vare unikt bandroster
 • Mycket sparsam under drift
 • Ännu bekvämare med delad asklåda
 • Mycket ren förbränning
KWB Powerfire - Hackgutheizung und Pelletkessel
KWB Powerfire
150 - 300 kW
 • Flexibla bränsleval tack vare unikt roterande förbränningssystem
 • Långa asktömningsintervaller
 • Enkel installation och snabb service

Därför rekommenderar vi flispanna

Flispannorna från KWB är ett helautomatiskt alternativ till olje- eller gaseldning. Pannorna konstrueras enligt industristandard. Tack vare det robusta bandrostret från KWB kan de hantera olika bränslekvaliteter. Driften är mycket ekonomisk.

Flisvärmesystemet består bl.a. av:

 • en tålig förbränningskammare
 • en matarskruv som transporterar bränslet till förbränningskammaren
 • askutmatning
 • en självrengörande värmeväxlare som säkerställer att värmen överförs till det vattenburna värmesystemet

Till en flispanna hör även ett bränsleförråd för flis och ett transportsystem som transporterar bränslet direkt till pannan. KWB levererar en komplett lösning. Våra kvalitetsprodukter är driftsäkra och garanterar ’Tillverkad i Österrike’.

cleanEfficiency-teknik

KWB Multifire har märkningen cleanEfficiency. Det betyder lägre utsläppsvärden, högre effektivitet och sparsamhet och ett perfekt samspel mellan konstruktions- och regleringskomponenter.

Fråga oss

Fördelar med flispanna

Högeffektiv och ekonomisk förbränning

Hjärtat i fliseldningen är brännkammaren. KWB har utvecklat ett unikt gjutet bandroster. Systemet kommer ursprungligen från stora förbränningsanläggningar inom industrin.

Bandrostret är mycket flexibelt och kan tack vare kontinuerlig drift anpassa sig till bränslekvalitet och bränsleegenskaper vilket gör förbränningen högeffektiv och ekonomisk. Bränsleförbrukningen är precis så hög som det krävs. Flis levereras oftast av lokala företag, det ger korta transportvägar och uppvärmningskostnaderna hålls på en låg nivå.

Bekväm och säker montering och drift

KWBs flispanna är lätt att montera. Modulkonstruktionen gör att den är enkel att leverera till trånga utrymmen. Pannan fungerar helautomatiskt – från bränsletransport ur förrådet till värmeleverans. Pannan rengör och tömmer askan automatiskt och utöver de rekommenderade serviceintervallen behöver bara asklådan tömmas. I komfortutförande är asklådan tvådelad. Pannan går även att styra och underhålla med fjärrstyrning via Smartphone, surfplatta eller dator. En flispanna från KWB utmärker sig med hög effektivitet och driftsäkerhet samt lång livslängd.

Tyst och ren uppvärmning

Man behöver inte tänka på buller med en flispanna från KWB. Värmesystemet kan utrustas med ett mellanförråd som fylls på automatiskt med flis från bränsleförrådet vid förinställda intervaller. Under drift klarar pannan i de flesta fall att endast kalla på flis från mellanförrådet. Det större förrådssystemet behöver då inte vara i drift och pannan är därför fullständigt bullerfri. Fliseldning från KWB kan dessutom utrustas med partikelfiltret E-Plus. Förbränningen är därmed nästan helt fri från partiklar – även vid varierande bränslekvalitet.

Flexibel användning

KWBs fliseldning finns i ett effektområde mellan 20–300 kW, pannorna kan sammankopplas för högre effekt. Flispannorna kan användas i flerfamiljshus, jordbruksfastigheter, hotell eller för kommersiella verksamheter. Även värmeleverantörer satsar på fliseldning.

Därför flispanna från KWB!

KWB bandroster
Modulkonstruktion
Mellanförråd
Premiumkvalitet Tillverkad i Österrike
info@gotfire.se +46 498 20 17 50