Till huvudnavigeringen (1) Gå till sökningen (2) Hoppa till innehåll (3) Gå till sidfoten (4)

KWB vedeldningssystem i översikt

Kärnkompetensen hos KWB är pelletssystem, flissystem, vedeldningssystem och kombisystem inom effektområdet 2,4 till 300 kW. Det spelar ingen roll vilket bränsle du föredrar, KWB har det bästa värmesystemet för just dig.

Pelletssystem

KWB pelletseldning är ett miljövänligt alternativ till gas- eller oljeeldning. De är inte bara vanliga pelletsbrännare, som fungerar som kaminer i boendemiljön, utan används som centralvärmesystem och är mycket lättskötta och enkla att hantera.

Flissystem

KWB flissystem är ett helautomatiskt alternativ till olje- eller gaseldning. De är särskilt robusta och konstrueras enligt industristandard. Den innovativa KWB bandbrännaren kan hantera bränsle med olika kvalitet, ger en sparsam och ekonomisk förbränning och sänker därmed kostnader.

Vedeldningssystem

Ved är det äldsta bränslet i världen. Vedeldning är oberoende och säkert. Dessa vedpannor är därför idealiska för alla med egen skog eller tillgång till ved. Bränslet är lokalt tillgängligt och ekonomiskt. Dessutom blir det lägre CO2-utsläpp vid vedeldning i förhållande till olja och gas. Vedeldning är idag högeffektivt och bekvämt, tack vare modern teknik från KWB.

Kombisystem

Kombisystem med ved och pellets från KWB är särskilt bekväma att hantera. Påfyllningen sker klassiskt med vedklabbar eller helautomatiskt med pellets, med KWB kombisystem är man maxat flexibel. Systemet växlar automatiskt mellan de båda bränsletyperna vid kombinationen av vedklabbar och pellets och ger mysig värme, även när du inte är hemma. Förbränningen är högeffektiv.

[Translate to Sweden SE - SV:] KWB Combifire

Centralvärme med ved

Ved är det äldsta bränslet i världen. Den som använder vedeldning satsar på regionala förnybara råmaterial och njuter samtidigt av enastående behaglig värme inom de egna fyra väggarna. KWB har revolutionerat uppvärmning med ved. Tack vare innovativa lösningar och modern teknik är centralvärme med ved från KWB idag renare än någonsin och precis lika bekvämt under drift som t.ex. ett olje- eller gassystem. Det finns en optimal lösning för varje behov, allt från klassisk vedeldning till helautomatisk pelletsdrift. Din källare blir din egen värmecentral med ett vedeldningssystem från KWB.

[Translate to Sweden SE - SV:] KWB Heizungskonfigurator

Hitta din egen optimala värmelösning!

Utnyttja produktkonfiguratorn från KWB och skapa ditt individuella värmesystem på ett k(l)ick.

Starta konfiguratorn

Ett passande värmesystem för varje användningsområde

KWB har det optimala värmesystemet för varje användningsområde, vare sig det är en- eller flerfamiljshus, jord- eller skogsbruk, kommersiell verksamhet eller turistföretag. Varje pannrum blir en egen intelligent energicentral med perfekt anpassade systemkomponenter. De tre hörnpelarna i modern uppvärmningsteknik är: resursskonsam förbränning, låga energikostnader och bekväm drift. De olika värmesystemen från KWB gör det möjligt att anpassa exakt till boendebehovet och de individuella omständigheterna i varje fastighet.

[Translate to Sweden SE - SV:] Referenz Einfamilienhaus

En- och flerfamiljshus

Den idealiska värmelösningen för nybyggnation och saneringar är ett KWB pelletssystem. Det är snabbt och enkelt att byta ett befintligt oljesystem mot ett pelletssystem. Förutom att byta panna, bygger man inom ett par timmar om utrymmet för oljetanken till ett pelletsförråd. Även ett gassystem kan snabbt ersättas med ett vedeldningssystem. Om det skulle saknas plats för ett pelletsförråd, kan man använda en KWB Big Bag (storsäck) som t.o.m. kan placeras utomhus, skyddad för väder och vind.

[Translate to Sweden SE - SV:] KWB Referenzkunde Gregor Reicher

Jord- och skogsbruk

Värmesystem med lång livslängd över generationer och hög driftsäkerhet tack vare genomtänkt värmeteknik: KWB flissystem eller ved/pelletskombisystem är tillverkade enligt industristandard och särskilt lämpliga för jord- och skogsbruk. Uppvärmningen blir speciellt robust och ekonomisk! Vedeldningssystem i premiumklass från KWB är en säker investering för framtiden.

[Translate to Sweden SE - SV:] KWB Referenzkunde Neue Heimat

Kommersiell verksamhet och turistföretag

Det omfattande effektområdet för KWB pellets- eller flissystem kombinerat med hög flexibilitet vad gäller bränsle gör det möjligt att använda systemen i bostadsområden, kommersiella företag, turistföretag och lokala närvärmenät. En kaskadkopplad anläggning kan driva mellan 2 och 8 pannor plus en extra topplastpanna, därmed kan man nå upp till 2 400 kW effekt. KWB har under åren ytterligare förbättrat kaskadkopplingen med en behovsanpassad och modulerande begäran vad gäller effekten vilket även ökar effektiviteten i de olika anläggningarna i hela systemet.

Ett vedeldningssystem lönar sig tre gånger om

  • Regionalt och oberoende

    Du kanske har egen skog eller köper pellets, det kvittar, det finns så mycket skog i Europa att det praktiskt taget finns ved framför varje hus. Det betyder kortare transportsträckor och man är inte beroende av leverantörer från ett annat land.

  • Sparsam under drift

    KWB vedeldningssystem förbränner så effektivt att man inte behöver så mycket bränsle och kan spara pengar.

  • Miljövänliga alternativ

    Ett vedeldningssystem är det optimala alternativet till olje- eller gassystem. Det har även staten förstått, därför finns det många ROT-avdrag att hämta när man vill byta från fossila bränslesystem till miljövänliga vedeldningssystem.

Fördelar med KWB

Ny teknik

KWB har revolutionerat uppvärmning med ved och använder tekniska innovationer sedan över 25 år.

Premiumkvalitet

KWB vedeldningssystem tillverkas enligt industristandard och är särskilt robusta med lång användningstid.

Made in Austria

Med moderbolaget i Österrike betyder KWB kortare leveranssträckor och regional värdesättning.

info@gotfire.se +46 498 20 17 50