KWB Pelletfire Plus
Robust och ekonomisk uppvärmning
[Translate to Sweden SE - SV:] Robustes Brennsystem - KWB Raupenbrenner
[Translate to Sweden SE - SV:] Hochlegierte und selbstreinigende Rostelemente aus Guss
45 - 135 kW
Hotell och kommersiella

KWB Pelletfire Plus

Robust och ekonomisk uppvärmning

  • Säker och sparsam tack vare unikt bandroster
  • Underhållsfri året om tack vare självrengöring
  • Enkel hantering
  • Mycket ren förbränning

Robust och ekonomiskt pelletssystem

KWB Pelletfire Plus, pelletspanna, är ett perfekt värmesystem för kommersiella verksamheter, hyresvärdar och värmeleverantörer. Den kan installeras med flera pannor i rad (kaskadanslutning) och kan placeras rygg mot rygg för att spara plats. Med ett effektområde mellan 45–135 kW kan med fördel också installeras i flerfamiljshus eller hotell.

Säker och effektiv uppvärmning

Värmeleverantörer räknar idag med driftsäkerhet och fasta kostnader. KWB Pelletfire Plus har därför ett förbränningssystem som kommer från kraftverkstekniken. Hjärtat i pannan är KWBs bandroster som är tillverkat enligt industristandard. Bandrostret är tillverkat i gjutna höglegerade och självrengörande komponenter och arbetar ungefär som ett transportband för bränsle. KWBs bandroster kan anpassa sig helautomatiskt till effektbehovet vilket gör förbränningen högeffektiv. Askan innehåller inga obrända rester – bränslet förbrukas helt. Pannan känner själv av hur mycket bränsle den behöver. Om behovet inte finns sker ingen eftervärmning.

Enkel asktömning

En tvådelad asklåda med integrerad nivåövervakning som tillval ger ännu bättre komfort. Lås upp spärrarna och dra ut i bärhandtagen. Delad asklåda är lättare att tömma eftersom den inte är så tung. Det räcker att tömma asklådan en gång i månaden beroende på värmesystemets effektbehov tack vare en ren förbränning och låg bränsleförbrukning.

Inget rengöringsarbete mellan serviceintervallen 

KWB Pelletfire Plus rengörs automatiskt till 100 % under drift vilket gör att temperaturen aldrig sjunker och det är konstant varmt i huset. Även värmeväxlaren rengörs och askas ur automatiskt. Systemet har dessutom rökgasspiraler med speciell geometri som överför maximal värmeenergi i rökgasen till värmesystemet, utan förlorad effektivitet och året om.

Enkel och ren reglering

KWB Pelletfire Plus pelletspanna är utrustad med styrningen KWB Comfort 4 som har ratt och pekskärm för manövrering. Styrningen går att komplettera på många sätt. Det går att styra olika manöverpaneler i boendeutrymmen eller ytterligare värmekretsar. Intelligent kaskadkoppling mellan pannorna garanterar högeffektiv drift med behovsanpassad effektförändring i anläggningar med flera pannor. De olika pannorna kan hanteras och underhållas med den kostnadsfria fjärrstryningen KWB Comfort Online. Det gäller även för den kompletta kaskadkopplingen.

Clean Efficiency-teknik

KWB Pelletfire Plus pelletspanna har märkningen cleanEfficiency. Det betyder lägre utsläppsvärden, högre effektivitet och ekonomisk drift samt ett perfekt samspel mellan konstruktion och styrning.

Tekniska fördelar

Enkel installation tack vare modulkonstruktion

KWB Pelletfire Plus pelletspanna kan demonteras i mindre moduler och kan enkelt installeras i utrymmen med låg takhöjd från 2 meter. Det är ett perfekt värmesystem i äldre byggnader. Ett bevis på detta är t.ex. installationen med fyra pannor och kaskadkoppling och bufferttankar i ett historiskt slott i tyska Langenselbold nära Frankfurt am Main. Den kompletta anläggningen monterades utan problem.

Effektiv recirkulation av rökgas

Tillvalet med recirkulation av rökgaser sitter på pannans rökgasanslutning. Den tar viss del av de avkylda rökgaserna som uppstår vid förbränningen och leder tillbaka till förbränningskammaren. Detta skyddar mot slitage både vid konstant drift och högbelastningsdrift. Även glödbädden på rostret kyls ner, vilket reducerar partikelandelen.

Säker värme med fjärrstyrning

Fjärrstryningen KWB Comfort Online garanterar högre bekvämlighet och driftsäkerhet. Du kan styra och underhålla hela värmesystemet med fjärrstyrning via Smartphone, surfplatta eller dator. Få information om värmesystemets driftsstatus, reglera eldningstider och temperaturer och få meddelanden och statusändringar per SMS eller e-post. Du kan t.o.m. ge värmeinstallatören eller KWB-kundtjänst (tidsbegränsad) åtkomst till anläggningen.

Allt som komplett lösning

Ditt kompletta värmesystem från KWB och certifierade partners nära dig

  • Rekommendationer för värmesystem och rådgivning om förrådssystem
  • Planering av ditt värmesystem
  • Värmesystemets montering och driftsättning
  • Service och underhåll
  • Heltäckande KWB kundtjänst
info@gotfire.se +46 498 20 17 50
Skriv till oss
Ring oss