Till huvudnavigeringen (1) Gå till sökningen (2) Hoppa till innehåll (3) Gå till sidfoten (4)
KWB Multifire - Fliseldning och pelletspanna
KWB MultifireRobust och ekonomisk uppvärmning
En- eller flerfamiljshus
Jord- och skogsbruk
Hotell och kommersiella
20 - 120 kW

Fliseldning och pelletspanna

Robust och ekonomisk uppvärmning

KWB Multifire fliseldning och pelletspanna är en mångsidig talang. Pannan är mycket robust och sparsam i bränsleförbrukningen. KWB Multifire med effektområdet 20–120 kW är ett perfekt värmesystem för flerfamiljshus, jordbruk och kommersiella verksamheter.

KWB bandroster: Helt flexibelt bränsle

KWB Multifire fliseldning och pelletspanna övertygar med mycket robust konstruktion. Pannans hjärta är KWBs bandroster. Bandrostret är tillverkad enligt industristandard i gjutna höglegerade och självrengörande komponenter och arbetar ungefär som ett transportband för bränsle. Det rörliga och robusta rostret klarar enkelt av varierande bränslekvalitet. Det ger en ännu mer flexibel eldning med flis och pellets.

Sparsam och effektiv bränsleförbrukning

KWB Multifire arbetar mycket kostnadseffektivt. KWBs bandroster anpassar sig automatiskt till bränslets kvalitet automatiskt under drift vilket gör förbränningen högeffektiv. Askan innehåller inga obrända rester – bränslet förbrukas helt. Pannan känner dessutom av hur mycket bränsle den behöver, om behovet inte finns sker ingen eftervärmning.

KWB Multifire rengörs automatiskt under drift och det är konstant varmt i huset. Även värmeväxlaren rengörs och askar ur automatiskt. Systemet har dessutom rökgasspiraler med speciell geometri som överför maximal värmeenergi i rökgasen till värmesystemet, utan förlorad effektivitet och året om.

Enkel asktömning

En tvådelad asklåda med integrerad nivåövervakning som tillval ger ännu bättre komfort. Lås upp spärrarna och dra ut i bärhandtagen. Den delade asklåda är lättare att tömma eftersom den inte är så tung. Det räcker att tömma asklådan en gång i månaden tack vare ren förbränning och låg bränsleförbrukning.

 • Flexibla bränsleval tack vare unikt bandroster
 • Mycket sparsam under drift
 • Ännu bekvämare med delad asklåda
 • Mycket ren förbränning
 • KWB Multifire - Fliseldning och pelletspanna
 • Flexibla bränsleval tack vare unik bandbrännare
 • Flis: Säker under driften tack vare cellmatare
 • Tyst och strömsparande med mellanbehållare

Tekniska fördelar

Flis: Säker under driften tack vare cellmatare.

Flis: Säker under driften tack vare cellmatare

Cellmatare med en kammare och härdade utbytbara knivar, den djupa påfyllningskammaren med tilltagna tätningsytor transporterar och doserar bränslet. Cellmataren gör att bränslematningen mellan förrådet och förbränningsutrymmet alltid är separerade från varandra, även under bränsleöverföringen till brännaren och fungerar som skydd för bakbrand och ökar anläggningens driftsäkerhet maximalt.

Effektiv recirkulation av rökgas.

Effektiv recirkulation av rökgas

Tillvalet med recirkulation av rökgaser sitter på pannans rökgasanslutning. Den tar viss del av de avkylda rökgaserna som uppstår vid förbränningen och leder tillbaka till förbränningskammaren. Detta skyddar mot slitage både vid konstant drift och högbelastningsdrift. Även glödbädden på rostret kyls ner, vilket reducerar partikelandelen.

Tyst och strömsparande med mellanbehållare.

Tyst och strömsparande med mellanbehållare

KWB Multifire kan utrustas med en 175 liters mellanbehållare, som tillval. Den fylls på automatiskt med bränsle från förrådet. Det betyder att transportsystemet inte startar så ofta och bränsle bara transporteras från bränsleförrådet när mellanbehållaren är tom. Buller och strömförbrukning reduceras. Pannan klarar i de flesta fall att endast hämta bränsle från mellanbehållaren (t.ex. under natten).

 • Flis: Säker under driften tack vare cellmatare.

  Flis: Säker under driften tack vare cellmatare

  Cellmatare med en kammare och härdade utbytbara knivar, den djupa påfyllningskammaren med tilltagna tätningsytor transporterar och doserar bränslet. Cellmataren gör att bränslematningen mellan förrådet och förbränningsutrymmet alltid är separerade från varandra, även under bränsleöverföringen till brännaren och fungerar som skydd för bakbrand och ökar anläggningens driftsäkerhet maximalt.

 • Effektiv recirkulation av rökgas.

  Effektiv recirkulation av rökgas

  Tillvalet med recirkulation av rökgaser sitter på pannans rökgasanslutning. Den tar viss del av de avkylda rökgaserna som uppstår vid förbränningen och leder tillbaka till förbränningskammaren. Detta skyddar mot slitage både vid konstant drift och högbelastningsdrift. Även glödbädden på rostret kyls ner, vilket reducerar partikelandelen.

 • Tyst och strömsparande med mellanbehållare.

  Tyst och strömsparande med mellanbehållare

  KWB Multifire kan utrustas med en 175 liters mellanbehållare, som tillval. Den fylls på automatiskt med bränsle från förrådet. Det betyder att transportsystemet inte startar så ofta och bränsle bara transporteras från bränsleförrådet när mellanbehållaren är tom. Buller och strömförbrukning reduceras. Pannan klarar i de flesta fall att endast hämta bränsle från mellanbehållaren (t.ex. under natten).

Allt som komplett lösning

Ditt kompletta värmesystem från KWB och certifierade partners nära dig

 • Rekommendationer för värmesystem och rådgivning om förrådssystem
 • Planering av ditt värmesystem
 • Värmesystemets montering och driftsättning
 • Service och underhåll
 • Heltäckande KWB kundtjänst
Be om offert
info@gotfire.se +46 498 20 17 50