Till huvudnavigeringen (1) Gå till sökningen (2) Hoppa till innehåll (3) Gå till sidfoten (4)
Förrådssystem och bränsleförråd
Individuellt förrådssystem för varje utrymme.
Individuellt förrådssystem för varje utrymme.

Förrådssystem och anpassade transportsystem

Individuella förvaringslösningar är en kärnkompetens hos KWB. Våra ingenjörer och tekniker har utvecklat säkra, bekväma och underhållsfria förvaringslösningar sedan KWB uppfann automatiska värmesystem.

Pelletsomrörare - det bästa transportsystemet

Pelletsomrörare - det bästa transportsystemet

Använd lagerutrymmet på bästa sätt. Det behövs inga sneda golv och lagerutrymmet måste bara göras rent vart tionde år. Den robusta konstruktionen i transportsystemet gör det lämpligt både för mindre pelletslager och större lager med över 40 ton. 

Pellets och flis: Transportsystem

Inomhus förvaras bränslet i pannrummets lagerutrymme eller på vinden. Det kräver en genomtänkt lösning för bränsletransporten.
Våra speciellt anpassade tömningssonder kan även användas i vinklade lagerutrymmen, är enkla att montera och transporterar bränslet säkert fram till värmesystemet. Transporten är helautomatisk.

Transporten ur lagerutrymmet sker med vakuumtransport (endast pellets), matarskruv eller omrörare. Matningen från lagerutrymmet till pannan utförs helt automatisk med vakuumtransport (endast pellets) eller matarskruv. Vi hjälper gärna till och planerar speciallösningar (t.ex. fallschakt, mobil botten).

Matarskruven är flexibel och det finns stigande matarskruvar och förlängningar. Matningen är mycket tystgående med låg strömförbrukning och är underhållsfri.

KWB pelletsbox eller KWB pellets Big-Bag

Förvaringssystem - Vår rekommendation:

Det går att använda KWB pelletsbox eller KWB pellets Big-Bag om ett lämpligt förrådsutrymme saknas. De kan även användas i fuktiga utrymmen.

  • Utrymmet utnyttjas på bästa sätt
  • Uppställning utomhus är möjlig
  • Finns i 4 olika storlekar

Pelletsförvaringssystem i översikt

Manuell påfyllning av förrådsbehållare

Manuell påfyllning av förrådsbehållare

Manuell påfyllning av förrådsbehållare

Förrådsbehållaren fylls på manuellt beroende på förbrukning. Det går att komplettera med en automatisk bränslematning.

KWB matarskruv med vinklad.

Matarskruv

KWB matarskruv med vinklad skruv är den perfekta lösningen för ett förvaringsutrymme direkt bredvid värmesystemet. Matarskruven finns i olika längder. Det extremt tysta transportsystemet är underhållsfritt, mycket tillförlitligt och drivs med låg strömförbrukning.

Pelletsomrörare Plus.

Pelletsomrörare Plus

KWB omrörare Plus kan levereras tillsammans med en vakuumtransport. Suglängder på 25 meter och en höjdskillnad på upp till 5 meter mellan värmesystem och förvaringsutrymme utgör inga problem. Omrörare Plus utnyttjar förvaringsutrymmets kapacitet på bästa sätt. Det krävs ingen förrådsbotten och funktionen är perfekt för fyrkantiga eller rektangulära utrymmen.

KWB pellets Big-Bag.

KWB pellets Big-Bag

KWB pellets Big-Bag kan levereras tillsammans med en vakuumtransport. Suglängder på 25 meter och en höjdskillnad på upp till 5 meter mellan värmesystem och förvaringsutrymme utgör inga problem. Standardstorlekar på 2,2–10,5 ton pelletsinnehåll finns tillgängliga. KWB Big-Bag utmärker sig genom att utnyttja utrymmet på bästa möjliga sätt och är dessutom dammtätt med antistatiskt vävmaterial och förzinkat stativ. Det kan placeras direkt vid värmesystemet, i förvaringsutrymmet eller väderskyddat utomhus.

Tömningssond

Tömningssond

KWB vakuumtransport med tömningssond är lämpliga för avlägsna förvaringsutrymmen. Suglängder på 25 meter och en höjdskillnad på upp till 5 meter mellan värmesystem och förvaringsutrymme utgör inga problem. Från förrådet transporteras pellets genom en omkopplingsenhet, tre tömningssonder och en sugslang till förrådsbehållaren.

Jordtank med sugtransport

Jordtank med sugtransport

Det finns möjlighet att använda en jordtank om ett förvaringsutrymme saknas. Transporten sker med ett vakuumsystem.

Dina fördelar

Avbrottssäkerhet

KWB erbjuder underhållsfria och mycket robusta förrådssystem.

Bekvämt

Du kan utnyttja tillgängligt utrymme på bästa sätt med ett skräddarsytt koncept och behöver inte fylla på bränslelagret så ofta.

Anläggningseffektivt

Ett anpassat förrådssystem skonar din pellets, minimerar finandelen i bränslet och ökar värmesystemets effektivitet maximalt.

info@gotfire.se +46 498 20 17 50