Glavna navigacija (1) Skoči na iskanje (2) Preskoči na vsebino (3) Skoči na dno (4)

Varovanje podatkov

Obvestilo o varstvo podatkov, splošno

To obvestilo vsebuje informacije o vrsti, obsegu in namenu zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov. Upravljavec za obdelavo podatkov v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju »GDPR«) in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov držav članic ter ostalih določil, povezanih z varstvom podatkov, smo mi, družba KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH, 8321 Sankt Margarethen an der Raab, Industriestraße 235 (v nadaljevanju »mi« oz. »nas«). 

1. Namen obdelave podatkov

Vaše osebne podatke, navedene v 2. točki, bomo obdelovali za naslednje namene: 

 • za izvedbo predpogodbenih ukrepov, zlasti odgovarjanje na povpraševanja strank, načrtovanje proizvodnje, načrtovanje tržnih ukrepov, ali za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti, zlasti storitev ali proizvodnje naprav in dobavo, dimenzioniranje naprave (točka b 1. odst. 6. člena uredbe GDPR),
 • na podlagi vaše privolitve (točka a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR), če ste nam podelili tako privolitev, ali
 • za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (točka c 1. odst. 6. člena uredbe GDPR).

Te podatke nam posredujejo bodisi naši poslovni partnerji (partnerska podjetja na področju sanitarnih in grelnih instalacij), zlasti za namene izpolnjevanja ponudbe oz. naročila oz. za vzpostavitev stika v povezavi z oglaševalskimi in tržnimi ukrepi, bodisi nam jih posredujete vi sami oz. ob obisku naše spletne strani.

Zagotovitev vaših osebnih podatkov je prostovoljna, če nismo zakonsko obvezani k zbiranju in hranjenju podatkov. Vsekakor ne moremo (dovolj kakovostno) izvajati naših storitev oz. izpolnjevanja predmeta naše pogodbe, če nam ne posredujete vaših osebnih podatkov.

Če je za obdelavo podatkov potrebna privolitev, jo bomo pridobili. Privolitve so prostovoljne. Če ste posredovali privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene, poteka obdelava na podlagi te privolitve v skladu z nameni, določeni v izjavi o privolitvi, in v obsegu, dogovorjenem s privolitvijo. Podeljeno privolitev lahko kadarkoli prekličete pisno ali prek elektronske pošte (datenschutz@kwb.at). Preklic velja za prihodnje obdelave. To ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do tega trenutka. Ni treba, da podelite privolitev za obdelavo tistih podatkov, ki niso potrebni oz. relevantni za izpolnitev pogodbe ali konkretnega naročila.

2. Kategorije obdelanih podatkov in pravne podlage za obdelavo

Podatki poslovnih partnerjev

 • Podatki o podjetju: ime podjetja, naslov, bančni podatki, ID za DDV
 • Bonitetni podatki
 • Kontaktne osebe: ime, e-naslov, telefonska številka
 • Podatki o grelni napravi: načrti, številka naprave, poročila o servisiranju

Podatki končnih strank

 • Kontaktni podatki: ime, naslov, telefonska številka, e-naslov, bančni podatki
 • Podatki o grelni napravi: načrti, poročila o servisiranju
 • Številka naprave

Podatki ponudnikov

 • Posredovana dokumentacija (npr. življenjepis, dokazila itd.) 

Obdelava podatkov poteka na podlagi točke a 1. odst. 6. člena (privolitev), točke b (potrebna za izvajanje pogodbe), točke c (izpolnitev zakonske obveznosti) ali f (zakonit interes) uredbe GDPR.

3. Posredovanje vaših osebnih podatkov

Za namen izvajanja pogodbe in izpolnjevanja zakonskih določil je morda potrebno, da vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam. Glede na namen obdelave so to:

 • ponudniki plačilnih storitev, s katerimi sodelujemo: mPAY24 GmbH, glejte (www.mpay24.com), s sedežem na naslovu Grüngasse 16, 1050 Wien, 
 • tiskarne in agencije, s katerimi sodelujemo,
 • prevozniki, dobavitelji, prodajni partnerji, ponudniki storitev, izvajalci IT storitev, s katerimi sodelujemo,
 • in organi, banke, pravni zastopniki, davčni svetovalci, zavarovalnice, podjetja za upravljanje terjatev ter neodvisni strokovnjaki.

Vse osebne podatke lahko posredujemo našim hčerinskim družbam. To so:

 • KWB Deutschland – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH, Gewerbepark Ost 41, 86690 Mertingen, Nemčija
 • KWB Italia srl, 39100 Bolzano, Via Ipazia 2, Italija
 • KWB France S.A.R.L., 67390 Marckolsheim, 1 rue de l’Ortenbourg, Francija

Nekateri od zgoraj navedenih prejemnikov se nahajajo ali vaše osebne podatke obdelujejo izven vaše države. Vaše osebne podatke posredujemo samo v države EU/EGS, v katerih prav tako velja uredba GDPR.

Vaše podatke bomo posredovali samo, če je to potrebno za doseganje cilja.

4. Obdobje hranjenja

Vaše osebne podatke hranimo samo tako dolgo, kolikor je potrebno, da dosežemo cilje, navedene v 1. točki, in kolikor je dovoljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor obstajajo zakonske obveznosti hranjenja (med drugim Zakonik o podjetjih – UGB, Zvezni zakon o davkih – BAO) oz. dokler zastaralni roki morebitnih pravnih zahtevkov še ne pretečejo (v določenih primerih do 30 let).

5. Varovanje poklicnih skrivnosti in varstvo podatkov

Vsi uslužbenci družbe KWB morajo zagotavljati zaupnost podatkov v smislu 6. člena Zakona o varstvu podatkov iz leta 2018 in so obvezani k varovanju poklicnih skrivnosti.

6. Vaše pravice, povezane z osebnimi podatki

V skladu z veljavno zakonodajo ste med drugim upravičeni (v skladu s pogoji veljavne zakonodaje), da (i) preverite, ali in katere osebne podatke o vas hranimo, in prejmete kopije teh podatkov, (ii) zahtevate popravek, dopolnitev ali izbris vaših osebnih podatkov, ki so napačni oz. niso obdelani v skladu z zakonodajo, (iii) od nas zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, (iv) v določenih okoliščinah nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov ali prekličete predhodno podeljeno privolitev za obdelavo, (v) zahtevate prenosljivost podatkov in (vi) ste seznanjeni z identiteto tretjih oseb, katerim posredujemo vaše osebne podatke.

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da to privolitev kadarkoli prekličete, tako da pošljete e-sporočilo na naslov datenschutz@kwb.at ali prek pošte na naslov KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH, 8321 Sankt Margarethen an der Raab, Industriestraße 235, Austria. To ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do tega trenutka.

Poleg tega imate pravico, da vložite pritožbo pri avstrijskem organu za varstvo podatkov ali pri drugem nadzornem organu za varstvu podatkov v EU, zlasti v kraju vašega bivanja ali dela.

7. Naši kontaktni podatki

Če imate vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas:

KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
Industriestraße 235
A-8321 St. Margarethen/Raab 

e-naslov: datenschutz@kwb.at 

Izjava o varstvu podatkov za spletno ponudbo

Ta izjava o varstvu podatkov vsebuje informacije o vrsti, obsegu in namenu obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju »podatki«) v okviru naše spletne ponudbe in z njo povezanih spletnih strani, funkcij in vsebin ter zunanjimi prisotnostmi na spletu, npr. naš profil v družbenih medijih (v nadaljevanju skupno imenovani »spletna ponudba«). V povezavi z uporabljenimi izrazi, npr. »obdelava« ali »upravljavec« glejte definicije v 4. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Upravljavec

KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
Vrečerjeva 14, 
SI-3310 Žalec,
Slovenija

Direktor: Tomaž Rifelj
E-naslov: info@kwb.si

Vrste obdelovanih podatkov:

 • podatki o stanju (npr. imena, naslovi),
 • kontaktni podatki (npr. e-naslov, telefonske številke),
 • podatki o vsebini (npr. besedila, fotografije, video posnetki),
 • podatki o uporabi (npr. obiskane spletne strani, zanimanje za vsebine, čas dostopov),
 • meta/komunikacijski podatki (npr. informacije o napravi, IP-naslovi).

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Obiskovalci in uporabniki spletne ponudbe (v nadaljevanju skupno imenovani »uporabniki«).

Namen obdelave

 • Zagotavljanje spletne ponudbe, njenih funkcij in vsebin
 • Odgovarjanje na povpraševanja za stik in komunikacija z uporabniki
 • Varnostni ukrepi
 • Merjenje dosega/trženje

Uporabljeni izrazi

»Osebni podatki« so vse informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator (npr. piškotek), ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

»Obdelava« pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih. Izraz je obsežen in vključuje praktično vsako uporabo podatkov.

»Psevdonimizacija pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

»Oblikovanje profilov« pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

»Upravljavec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

»Obdelovalec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Ustrezne pravne podlage

V skladu s 13. členom Uredbe GDPR navajamo pravne podlage za našo obdelavo podatkov. Če pravna podlaga ni navedena v izjavi o varstvu podatkov, velja naslednje: kot pravna podlaga za pridobitev privolitev služita točka a 1. odst. 6. člena in 7. člen Uredbe GDPR, pravna podlaga za obdelavo za izpolnitev naših storitev in izvedbo pogodbenih ukrepov ter odgovarjanje na povpraševanja je točka b 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR, pravna podlaga za obdelavo za izpolnitev naših zakonskih obveznosti je točka c 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR, pravna podlaga za obdelavo za zagotovitev naših zakonitih interesov je točka f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR. Pravna podlaga v primeru, kadar je obdelava potrebna za zaščito interesa, ki je bistven za življenje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za življenje druge fizične osebe, je točka d 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR.

Varnostni ukrepi

V skladu z 32. členom Uredbe GDPR ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskimi ukrepov zagotavljamo ustrezno raven varnosti glede na tveganje.

K ukrepom sodijo zlasti zagotavljanje zaupnosti, integritete in razpoložljivosti podatkov z nadzorom fizičnega dostopa do podatkov ter dostopa, povezanega z vami, vnosa, posredovanja, zagotavljanjem razpoložljivosti in ločevanja podatkov. Poleg tega smo uvedli postopek, ki zagotavlja pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, brisanje podatkov in odziv na ogroženost podatkov. Varstvo osebnih podatkov upoštevamo že pri razvoju, npr. pri izbiri strojne in programske opreme, ter postopkih v skladu z načelom varstva podatkov z vgrajenim in privzetim varstvom podatkov ter s predhodnimi nastavitvami, usmerjenimi v varstvo podatkov (25. člen Uredbe GDPR).

Sodelovanje z obdelovalci in tretjimi osebami

Če v okviru naše obdelave podatke razkrijemo drugim osebam in podjetjem (obdelovalci ali tretje osebe), jim jih posredujemo ali na drug način omogočimo dostop do podatkov, to izvajamo samo na podlagi zakonitega dovoljenja (npr. če je posredovanje podatkov tretjim osebam, npr. ponudnikom plačilnih storitev, potrebno za izvajanje pogodbe v skladu s točko b 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR), če ste v to privolili, če to predvideva zakonska obveznost ali na podlagi naših zakonitih interesov (npr. pri vključitvi zastopnikov, spletnih strežnikov itd.). 

Če za obdelavo podatkov na podlagi t.i. »pogodbe o obdelavi naročila« zaprosimo tretjo osebo, to naredimo na podlagi 28. člena Uredbe GDPR.

Posredovanja v tretje države

Če podatke obdelujemo v tretji državi (tj. izven Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP)) ali če se to zgodi v okviru uporabe storitev tretjih oseb ali razkritja oz. posredovanja podatkov tretjim osebam, to izvajamo samo, če je potrebno za namen izpolnitve naših (pred)pogodbenih obveznosti, na podlagi vaše privolitve, zakonske obveznosti ali naših zakonitih interesov. Ob upoštevanju zakonskih ali pogodbenih dovoljenj obdelujemo oz. dovolimo obdelavo podatkov v tretji državi samo v primeru posebnih pogojev v skladu s 44. členom Uredbe GDPR in naslednjih. To pomeni, da obdelava poteka npr. na podlagi posebnih garancij, npr. uradno priznane ugotovitve stopnje varstva podatkov, ki ustreza stopnji varstva podatkov v EU (npr. Ščit zasebnosti za ZDA), ali upoštevanja uradno priznanih posebnih pogodbenih obveznosti (t.i. standardne pogodbene klavzule).

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Imate pravico zahtevati potrdilo o tem, ali obdelujemo podatke, ki se nanašajo na vas, in informacije o teh podatkih ter druge informacije in kopije podatkov v skladu s 15. členom Uredbe GDPR.

V skladu s 16. členom Uredbe GDPR imate pravico, da zahtevate dopolnitev podatkov, ki se nanašajo na vas, ali popravek netočnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

V skladu s 17. členom Uredbe GDPR imate pravico zahtevati takojšen izbris podatkov v zvezi z vami oz. v skladu z 18. členom Uredbe GDPR omejitev obdelave podatkov.

Zahtevate lahko, da prejmete podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali, v skladu z 20. členom Uredbe GDPR, in zahtevate njihovo posredovanje drugim upravljavcem. 

Poleg tega imate v skladu s 77. členom Uredbe GDPR pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Pravica do preklica

V skladu s 3. odst. 7. člena Uredbe GDPR imate pravico, da podeljeno privolitev kadarkoli prekličete za prihodnje obdelave.

Pravica do ugovora

V skladu z 21. Členom Uredbe GDPR lahko kadarkoli ugovarjate bodoči obdelavi podatkov v zvezi z vami. Ugovor lahko zlasti podate proti obdelavi za namene neposrednega trženja.

Piškotki in pravica do ugovora pri neposrednem trženju

»Piškotki« so majhne datoteke, ki se shranijo na računalnike uporabnikov. V piškotkih so lahko shranjeni različni podatki. Piškotek je primarno namenjen temu, da med ali po obisku v okviru spletne ponudbe shrani podatke o uporabniku (npr. napravi, na kateri je shranjen piškotek). Začasni oz. »sejni« ali »prehodni« piškotki so tisti piškotki, ki se izbrišejo, ko uporabnik zapusti spletno ponudbo in zapre svoj brskalnik. V takem piškotku se lahko npr. shrani vsebino košarice v spletni trgovini ali status prijave. »Trajni« ali »shranjeni« piškotki so tisti piškotki, ki ostanejo shranjeni tudi, ko zaprete brskalnik. Tako je mogoče npr. shraniti status prijave, če uporabniki po več dneh poiščejo isto stran. Prav tako je mogoče v takem piškotku shraniti zanimanja uporabnikov, ki se uporabljajo za merjenje dosega ali namene trženja. »Piškotki tretjih oseb« so tisti piškotki, ki jih ponujajo osebe, ki ni odgovorna oseba za upravljanje spletne ponudbe (v nasprotnem primeru, če so to samo piškotki upravljavca spletne ponudbe, govorimo o »piškotkih prve osebe«).

Uporabljamo lahko začasne in trajne piškotke, kar je navedeno v okviru naše izjave o varstvu podatkov.

Če uporabniki ne želijo, da se piškotki shranijo na njihovem računalniku, lahko deaktivirajo ustrezno možnost v sistemskih nastavitvah njihovega brskalnika. Shranjene piškotke je mogoče izbrisati v sistemskih nastavitvah brskalnika. Blokiranje piškotkov lahko omeji funkcionalnost te spletne ponudbe.

Splošen ugovor uporabi piškotkov, namenjenih spletnemu trženju, lahko podate pri številnih službah, predvsem v primeru sledenja, prek ameriške strani http://www.aboutads.info/choices/ ali strani EU http://www.youronlinechoices.com/. Poleg tega lahko shranjevanje piškotkov preprečite z izklopom piškotkov v nastavitvah brskalnika. Prosimo, upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletne ponudbe.

Brisanje podatkov

Podatke, ki jih obdelujemo, bodo izbrisani v skladu s 17. in 18. členom Uredbe GDPR oz. bo njihova obdelava omejena. Če ni izrecno navedeno v tej izjavi o varstvu podatkov, bodo podatki, ki so shranjeni pri nas, izbrisani takoj, ko niso več potrebni za njihov namen in brisanja ne preprečujejo nobene zakonske obveznosti glede hranjenja. Če ti podatki ne bodo izbrisani, ker so potrebni za druge in zakonsko dopustne namene, bo njihova obdelava omejena. To pomeni, da bodo podatki blokirani in ne bodo obdelani za druge namene. To npr. velja za podatke, ki jih je treba hraniti iz trgovskih ali davčno-pravnih razlogov.

V skladu z zakonskimi določili v Nemčiji se podatki hranijo zlasti 10 let v skladu s 1. odst. 147. člena davčnega zakonika (AO), 1. in 4. točko 1. odst. in 4. odst. 257. člena trgovskega zakonika – HGB (poslovne knjige, evidence, letna poročila, računovodske listine, trgovalne knjige, dokumenti, relevantni za obdavčitev itd.) in 6 let v skladu z 2. in 3. točko 1. odst. in 4. odst. 257. člena trgovskega zakonika (poslovna pisma).

V skladu z zakonskimi določili v Avstriji se podatki hranijo zlasti 7 let v skladu s 1. odst. 132. člena Zveznega zakona o davkih – BAO (knjigovodski dokumenti, dokazila/računi, računovodske evidence, dokazila, poslovni dokumenti, ocena prihodkov in odhodkov itd.), 22 let v povezavi z nepremičninami in 10 let za dokumente, povezane z elektronskimi storitvami, telekomunikacijskimi, radijskimi in televizijskimi storitvami, izvedenimi za nepodjetnike v državah članicah EU in za mini sisteme opravljanja storitev (MOSS).

Poslovno-ekonomske analize in raziskovanje trga

Za ekonomski razvoj našega poslovanja, prepoznavanje tendenc trga in želja pogodbenih partnerjev in uporabnikov analiziramo podatke, ki so nam na voljo, glede poslovnih postopkov, pogodb, povpraševanj itd. Pri tem obdelujemo podatke o zalogi, komunikacijske podatke, podatke o pogodbah, plačilih, uporabi in metapodatke na podlagi točke f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR, pri čemer so posamezniki, na katere se nanašajo podatki, pogodbeni partnerji, interesenti, stranke, obiskovalci in uporabniki naše spletne ponudbe. 

Analize izvajamo za namen poslovno-ekonomskih ocen, trženja in raziskovanja trga. Pri tem lahko upoštevamo profile registriranih uporabnikov s podatki, npr. o storitvah, ki jih uporabljajo. Analize so namenjene večji prijaznosti do uporabnika, optimizaciji naše ponudbe in izboljšanju poslovno-ekonomskega vidika. Analize so namenjene izključno nam in jih javno ne razkrivamo, če ne gre za anonimne analize s povzetimi vrednostmi. 

Če so te analize ali profili osebni, bodo s prekinitvijo uporabnika izbrisani ali anonimizirani, sicer pa bodo izbrisani po dveh letih od sklenitve pogodbe. Celotne poslovno-ekonomske analize in splošne določitve trendov so anonimne, če je to mogoče.

Komentarji in prispevki

Če uporabniki pustijo komentarje ali druge prispevke, lahko njihove IP-naslove hranimo 7 dni na podlagi našega zakonitega interesa v smislu točke f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR. To počnemo zaradi naše varnosti, če kdo v komentarje in prispevke vključi nezakonito vsebino (žalitve, prepovedana politična propaganda itd.). V tem primeru smo lahko sodno preganjani zaradi komentarja ali prispevka, zato nas zanima identiteta avtorja.

Poleg tega si pridržujemo pravico, da na podlagi naših zakonitih interesov v skladu s točko f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR obdelujemo podatke uporabnikov zaradi zaznavanja neželene elektronske pošte.

V skladu z isto pravno podlago si pridržujemo pravico, da v primeru anket shranimo IP-naslove uporabnikov za obdobje njihovega izvajanja in uporabljamo piškotke, da preprečimo večkratno sodelovanje.

Podatke, navedene v okviru komentarjev in prispevkov, trajno hranimo do ugovora uporabnika.

Vzpostavitev stika

Pri vzpostavitvi stika z nami (npr. prek kontaktnega obrazca, e-naslova, telefona ali družbenih medijev) obdelamo podatke uporabnika za namen obdelave povpraševanja in odgovora nanj v skladu s točko b 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR. Podatke uporabnikov lahko shranimo v sistemu za upravljanje razmerja s strankami (sistem CRM) ali primerljivem sistemu za organizacijo povpraševanj.

Povpraševanja izbrišemo, če niso več potrebna. To preverjamo vsaki dve leti; poleg tega veljajo zakonske obveznosti glede arhiviranja.

Gostovanje in pošiljanje elektronske pošte

Storitve gostovanja, ki jih uporabljamo, so namenjene zagotavljanju naslednjih storitev: infrastrukturne storitve in storitve platforme, računalniška zmogljivost, pomnilnik in storitve baze podatkov, pošiljanje elektronske pošte, varnostne storitve in tehnične storitve za vzdrževanje, ki jih uporabljamo za namen delovanja te spletne strani. 

Pri tem mi oz. ponudnik gostovanja obdeluje(mo) podatke o zalogi, kontaktne podatke, podatke o vsebini, podatke o pogodbah, uporabi, meta- in komunikacijske podatke strank, interesentov in obiskovalcev te spletne ponudbe na podlagi naših zakonitih interesov za učinkovito in varno zagotavljanje te spletne ponudbe v skladu s točko f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR v povezavi z 28. členom Uredbe GDPR (sklenitev pogodbe o obdelavi naročila).

Pridobivanje dostopnih podatkov in dnevniških datotek

Mi oz. ponudnik gostovanja pridobiva(mo) na podlagi naših zakonitih interesov v smislu točke f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR podatke o vsakem dostopu do strežnika, na katerem se ta storitev nahaja (t.i. dnevniške datoteke spletnega strežnika). K dostopnim podatkom sodijo ime priklicane spletne strani, datoteka, datum in čas priklica, količina prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnem priklicu, vrsta in različica brskalnika, operacijski sistem uporabnika, referenčni URL (prejšnja obiskana stran), IP-naslov in ponudnik, ki zahteva dostop.

Informacije o dnevniški datoteki se iz varnostnih razlogov (npr. za pojasnitev zlorabe ali prevare) hranijo največ 7 dni, nato pa se jih izbriše. Podatki, ki jih je treba še naprej hraniti za namene dokazovanja, so do dokončne razjasnitve posameznega primera izvzeti iz brisanja.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je rešitev, s katero lahko upravljamo t.i. zavihke spletne strani prek enega vmesnika (in tako v našo spletno ponudbo vključujemo npr. Google Analytics in druge tržne storitve Google). Orodje Tag Manager (ki izvaja zavihke) ne obdeluje osebnih podatkov uporabnikov. V povezavi z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov glejte naslednje podatke o storitvah Google. Smernice za uporabo: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesov za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR) uporabljamo Google Analytics, spletno storitev za analizo družbe Google LLC (»Google«). Google uporablja piškotke. Podatki o uporabnikovi uporabi te spletne ponudbe, pridobljeni s pomočjo piškotkov, se praviloma prenesejo na strežnik podjetja Google v ZDA in tam shranijo.

Google je v skladu s sporazumom o ščitu zasebnosti certificiran in zagotavlja, da upošteva evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google uporablja te informacije v okviru naše zahteve za oceno uporabe naše spletne ponudbe s strani uporabnikov, pripravo poročil o aktivnostih znotraj te spletne ponudbe in za nadaljnje storitve, povezane z rabo te spletne ponudbe in interneta, za nas. Pri tem lahko iz obdelanih podatkov izdela psevdonimne uporabniške profile.

Storitev Google Analytics uporabljamo samo z aktivirano anonimizacijo IP-naslova. To pomeni, da Google skrajša IP-naslove uporabnikov znotraj držav članic Evropske unije ali drugih pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo izjemoma se polni IP-naslov prenese na strežnik podjetja Google v ZDA in tam skrajša.

IP-naslov, ki ga posreduje brskalnik uporabnika, ni povezan z drugimi podatki Googla. Uporabniki lahko preprečijo shranjevanje piškotkov z ustrezno nastavitvijo programske opreme svojega brskalnika; poleg tega lahko uporabniki preprečijo, da Google zbira podatke, ki jih zabeleži piškotek in se nanašajo na uporabo spletne ponudbe, ter njihovo obdelavo, tako da prenesejo in namestijo vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nadaljnje informacije o uporabi podatkov s strani podjetja Google, možnostih nastavitev in ugovorov najdete v Izjavi o varstvu podatkov Googla (https://policies.google.com/technologies/ads) in Googlovih nastavitvah za prikaz oglasov (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osebni podatki uporabnikov bodo izbrisani ali anonimizirani po 14 mesecih.

Za to domeno in za brskalnik, ki ga trenutno uporabljate, lahko izklopite zbiranje podatkov prek storitve Google Analytics na naslednji povezavi: Deaktiviraj zbiranje podatkov prek Google Analytics za to domeno.

Opomba: če kliknete na povezavo, se nič ne zgodi. To je normalno. Vendar bo zbiranje podatkov zdaj onemogočeno.

Google Universal Analytics

Storitev Google Analytics uporabljamo v različici »Universal-Analytics«. »Universal Analytics« je postopek storitve Google Analytics, pri katerem poteka analiza uporabnikov na podlagi psevdonimne ID uporabnikov, pri čemer se ustvari psevdonimni profil uporabnika z informacijami o uporabi različnih naprav (t.i. »Cross-Device-Tracking« – sledenje prek naprav). Ne uporabljamo funkcionalnosti aktivne ID uporabnika. 

Oblikovanje ciljnih skupin z Google Analytics

Storitev Google Analytics uporabljamo za to, da oglase znotraj spletnih storitev Google in njegovih partnerjev prikazujemo samo tistim uporabnikom, ki so pokazali zanimanje za našo spletno ponudbo ali ki imajo določene lastnosti (npr. zanimanje za določene teme ali izdelke, ki so določeni na podlagi obiskanih spletnih strani), ki jih posredujemo Googlu (t.i. »Remarketing-«, oz. »Google-Analytics-Audiences«). S pomočjo občinstva za remarketing vam želimo tudi zagotoviti, da naši oglasi ustrezajo potencialnemu zanimanju uporabnikov.

Google AdWords in merjenje konverzije

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesov za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR) uporabljamo storitve družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«).

Google je v skladu s sporazumom o ščitu zasebnosti certificiran in zagotavlja, da upošteva evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Uporabljamo postopek za spletno trženje Google AdWords za postavitev oglasov v oglaševalsko omrežje Google (npr. v rezultatih iskanja, video posnetkih, na spletnih straneh itd.), da se prikažejo uporabnikom, ki se morda zanimajo zanje. Tako lahko oglase za in znotraj naše spletne ponudbe prikazujemo bolj ciljno usmerjeno, da uporabnikom prikažemo samo oglase, ki potencialno ustrezajo njihovim zanimanjem. Če se uporabniku npr. prikažejo oglasi za izdelke, za katere se je zanimal v okviru drugih spletnih ponudb, govorimo o »remarketingu«. V ta namen pri priklicu naših in drugih spletnih strani, na katerih je aktivno oglaševalsko omrežje Google, Google neposredno navede kodo, na spletno stran pa se vključijo t.i. oznake za (re)marketing (nevidne grafike ali kode, imenovane tudi »spletni svetilniki«). Z njihovo pomočjo se na napravo uporabnikov shrani individualni piškotek, tj. majhna datoteka (namesto piškotkov se lahko uporablja tudi primerljive tehnologije). V tej datoteki je navedeno, katere spletne strani uporabnik išče, za katere vsebine se zanima in na katere ponudbe je kliknil, vsebuje tudi tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, napotitvenih spletnih straneh, času obiska in druge podatke o uporabi spletne ponudbe.

Poleg tega prejmemo tudi individualni piškotek za konverzijo. Informacije, pridobljene s pomočjo piškotka, Google uporablja za to, da za nas pripravi statistike o konverziji. Obveščeni smo samo o anonimnem skupnem številu uporabnikov, ki so kliknili na naš oglas in so bili preusmerjeni na stran s kodo za konverzijo in sledenje. Ne prejemamo nobenih informacij, s katerimi bi lahko uporabnike osebno identificirali.

Podatki uporabnikov so v okviru oglaševalskega omrežja Google psevdonimno obdelani. To pomeni, da Google npr. ne hrani in obdeluje imen oz. e-poštnih naslovov uporabnikov, pač pa obdeluje ustrezne podatke iz piškotkov znotraj psevdonimnih uporabniških profilov. Z vidika Googla torej oglasi niso obdelovani in prikazani za konkretno identificirano osebo, pač pa za lastnika piškotka, ne glede na to, kdo je njegov lastnik. To pa ne velja v primeru, da je uporabnik Googlu izrecno dovolil, da te podatke obdeluje brez psevdonimizacije. Zbrane informacije o uporabniku so posredovane Googlu in shranjene na Googlovih strežnikih v ZDA.

Nadaljnje informacije o uporabi podatkov s strani podjetja Google, možnostih nastavitev in ugovorov najdete v Izjavi o varstvu podatkov Googla (https://policies.google.com/technologies/ads) in Googlovih nastavitvah za prikaz oglasov (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Doubleclick

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesov za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR) uporabljamo storitve družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«).

Google je v skladu s sporazumom o ščitu zasebnosti certificiran in zagotavlja, da upošteva evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Uporabljamo postopek za spletno trženje Google Doubleclick za postavitev oglasov v oglaševalsko omrežje Google (npr. v rezultatih iskanja, video posnetkih, na spletnih straneh itd.). S pomočjo orodja Doubleclick je mogoče oglase v realnem času prikazati na podlagi morebitnega zanimanja uporabnikov. Tako lahko oglase za in znotraj naše spletne ponudbe prikazujemo bolj ciljno usmerjeno, da uporabnikom prikažemo samo oglase, ki potencialno ustrezajo njihovim zanimanjem. Če se uporabniku npr. prikažejo oglasi za izdelke, za katere se je zanimal v okviru drugih spletnih ponudb, govorimo o »remarketingu«. V ta namen pri priklicu naših in drugih spletnih strani, na katerih je aktivno oglaševalsko omrežje Google, Google neposredno navede kodo, na spletno stran pa se vključijo t.i. oznake za (re)marketing (nevidne grafike ali kode, imenovane tudi »spletni svetilniki«). Z njihovo pomočjo se na napravo uporabnikov shrani individualni piškotek, tj. majhna datoteka (namesto piškotkov se lahko uporablja tudi primerljive tehnologije). V tej datoteki je navedeno, katere spletne strani uporabnik išče, za katere vsebine se zanima in na katere ponudbe je kliknil, vsebuje tudi tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, napotitvenih spletnih straneh, času obiska in druge podatke o uporabi spletne ponudbe. 

Prav tako zbira IP-naslove uporabnikov, ki se znotraj držav članic Evropske unije ali drugih pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru skrajšajo in samo izjemoma v celoti prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšajo. Zgoraj navedene informacije lahko Google poveže tudi s takimi informacijami iz drugih virov. Če uporabnik nato obišče druge spletne strani, se mu lahko prikažejo tudi oglasi glede na njegov morebitni interes na podlagi njegovega uporabniškega profila.

Podatki uporabnikov so v okviru oglaševalskega omrežja Google psevdonimno obdelani. To pomeni, da Google npr. ne hrani in obdeluje imen oz. e-poštnih naslovov uporabnikov, pač pa obdeluje ustrezne podatke iz piškotkov znotraj psevdonimnih uporabniških profilov. Z vidika Googla torej oglasi niso obdelovani in prikazani za konkretno identificirano osebo, pač pa za lastnika piškotka, ne glede na to, kdo je njegov lastnik. To pa ne velja v primeru, da je uporabnik Googlu izrecno dovolil, da te podatke obdeluje brez psevdonimizacije. Informacije, zbrane o uporabniku prek tržnih storitev Google, so posredovane Googlu in shranjene na Googlovih strežnikih v ZDA.

Nadaljnje informacije o uporabi podatkov s strani podjetja Google, možnostih nastavitev in ugovorov najdete v Izjavi o varstvu podatkov Googla (https://policies.google.com/technologies/ads) in Googlovih nastavitvah za prikaz oglasov (https://adssettings.google.com/authenticated).

Vrsta in obseg obdelave s strani Google reCAPTCHA

Na naši spletni strani so vdelane komponente storitve Google reCAPTCHA, ki jo zagotavlja družba Google Ireland Limited. Ta tehnologija nam pomaga razlikovati med človeškimi uporabniki in avtomatiziranimi programi, zlasti pri poizvedbah za stik. Pri dostopu do teh vsebin se vzpostavijo povezave s strežniki družbe Google Ireland Limited, pri čemer se posredujejo vaš IP-naslov ter po potrebi podatki o vašem brskalniku, kot je npr. vaš uporabniški agent. Poleg tega storitev Google reCAPTCHA beleži čas uporabe in premike miške, da lahko razlikuje avtomatizirane poizvedbe od človeških. Ti podatki se obdelujejo izključno v zgoraj navedene namene ter za zagotavljanje varnosti in delovanja storitve Google reCAPTCHA.

Namen in pravna podlaga
Uporaba storitve Google reCAPTCHA se izvaja v skladu z vašo privolitvijo v skladu s členom 6(1)(a) uredbe GDPR in 1. odstavkom 25. člena nemškega zakona o varstvu podatkov s področja telekomunikacij in telemedijev (TTDSG).

Če nameravamo osebne podatke posredovati v tretje države izven Evropskega gospodarskega prostora, zlasti v ZDA, smo s prejemniki podatkov sklenili alternativna ustrezna jamstva v smislu člena 44 in naslednjih uredb GDPR, če sklep o ustreznosti Evropske komisije ni na voljo (npr. v ZDA). Ta jamstva praviloma obsegajo uporabo standardnih pogodbenih klavzul Komisije EU v skladu z Izvedbenim sklepom (EU) 2021/914 z dne 4. junija 2021. Kopijo teh standardnih pogodbenih klavzul si lahko ogledate na strani eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/. Pred takšnim posredovanjem v tretje države pridobimo vašo privolitev v skladu s členom 49(1)(1)(a) uredbe GDPR, ki jo lahko posredujete prek upravitelja privolitev (ali drugih obrazcev, registracij itd.). Prosimo, upoštevajte, da lahko pri posredovanju v tretje države obstajajo tveganja, katerih podrobnosti niso znane, na primer obdelava podatkov s strani varnostnih organov tretjih držav, z obsegom in učinki s katerimi nismo seznanjeni in na katere nimamo nobenega vpliva. Obstaja možnost, da o teh tveganjih ne boste seznanjeni.

Obdobje hranjenja
Natančno obdobje hranjenja obdelanih podatkov določi družba Google Ireland Limited in je izven našega nadzora. Nadaljnje informacije o tem so vam na voljo v Izjavi o varstvu podatkov za storitev Google reCAPTCHA: policies.google.com/privacy.

Izjava o varstvu podatkov Cloudflare

Na tej strani uporabljamo orodje Cloudflare podjetja Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, ZDA), ki omogoča hitrejše in varnejše delovanje spletne strani. Pri tem orodje Cloudflare uporablja piškotke in obdeluje podatke obiskovalcev, o čemer vam posredujemo informacije v nadaljevanju.

Piškotek orodja Cloudflare (__cfduid) se uporablja za identificiranje posameznih obiskovalcev s skupno uporabljenim IP-naslovom in uporabo varnostnih nastavitev za vsakega posameznega uporabnika. Če se npr. obiskovalec te spletne strani nahaja v lokalu, v katerem je veliko okuženih računalnikov, vendar je računalnik določenega obiskovalca vreden zaupanja, lahko to prepoznamo s pomočjo piškotka. Piškotek ne ustreza nobeni ID uporabnika in ne shranjuje osebnih podatkov.

Ta piškotek je nujen za varnostne funkcije orodja Cloudflare in ga ni mogoče deaktivirati.

Piškotki orodja Cloudflare

 • __cfduid
  • Obdobje veljavnosti: 1 leto
  • Uporaba: varnostne nastavitve za vsakega posameznega obiskovalca
  • Primer vrednosti: d798bf7df9c1ad5b7583eda5cc5e78211079662

Orodje Cloudflare ponuja spletno optimizacijo in varnostne storitve za izboljšanje in zaščito spletnih strani. Sem sodijo obratni posredniški strežnik, varnostna storitev Passthrough in omrežje za delitev vsebine. Cloudflare zbira podatke o obiskovalcih spletne strani. Te informacije lahko vsebujejo IP-naslove, informacije o konfiguraciji sistema in druge informacije o prometu s spletne strani in do nje, vendar niso omejene le na te. Cloudflare zbira in uporablja dnevniške podatke, da lahko svoje storitve upravlja v skladu z dogovori s strankami, jih vzdržuje in izboljšuje. Dnevniški podatki lahko na primer pomagajo, da orodje Cloudflare prepozna nove grožnje, identificira zlonamerne tretje osebe in tej strani zagotavlja stabilnejšo zaščito.

Cloudflare je aktivni udeleženec sporazuma o ščitu zasebnosti med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov. Več informacij o tem najdete na strani https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0.

Več informacij o varstvu podatkov pri Cloudflare najdete na strani https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

Prisotnost na družbenih medijih

Prisotnost na spletu ohranjamo prek družbenih omrežij in platform, da lahko komuniciramo s strankami, interesenti in uporabniki, ki so tam aktivni, in jih tam obveščamo o naših storitvah. Pri priklicu posameznih omrežij in platform veljajo pogoji poslovanja in smernice za obdelavo podatkov posameznega upravljavca. 

Če ni drugače navedeno v naši izjavi o varstvu podatkov, obdelujemo podatke uporabnikov, če ti komunicirajo z nami znotraj družbenih omrežij in platform, npr. ustvarijo prispevke v okviru naše prisotnosti na spletu ali nam pošljejo sporočilo.

Vključevanje storitev in vsebin tretjih oseb

V okviru naše spletne ponudbe na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesov za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR) uporabljamo ponudbe vsebine ali storitev tretjih ponudnikov za namen vključevanja njihovih vsebin in storitev, npr. video posnetkov ali pisav (v nadaljnjem besedilu skupno imenovani »vsebine«). 

Pri tem vedno velja, da tretji ponudniki teh vsebin beležijo IP-naslove uporabnikov, ker brez njih ne morejo pošiljati vsebin v njihove brskalnike. IP-naslov je zato potreben za prikaz teh vsebin. Trudimo se, da uporabljamo samo take vsebine, katerih ponudniki uporabljajo IP-naslov samo za omogočanje vsebin. Poleg tega lahko tretji ponudniki uporabljajo t.i. pixel kode (nevidne grafike, imenovane tudi spletni svetilniki) za statistične in tržne namene. S pomočjo pixel kod je mogoče ovrednotiti informacije, kot so npr. premiki obiskovalcev na straneh te spletne strani. Psevdonimne informacije je mogoče poleg tega shraniti v piškotkih na napravi uporabnikov, vsebujejo pa med drugim tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, napotitvenih spletnih straneh, času obiska in druge podatke o uporabi naše spletne ponudbe, povezati pa jih je mogoče s takimi informacijami iz drugih virov.

YouTube

Prikazujemo video posnetke platforme »YouTube ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Izjava o varstvu podatkov: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Uporabljamo pisave (Google Fonts) ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Izjava o varstvu podatkov: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Uporabljamo zemljevide storitve Google Maps ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Obdelani podatki zlasti vsebujejo IP-naslove in podatke o lokaciji uporabnikov, ki pa jih ne zbiramo brez njihove privolitve (praviloma pridobljena v okviru nastavitev njihovih mobilnih naprav). Obdelava podatkov lahko poteka v ZDA. Izjava o varstvu podatkov: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev: https://adssettings.google.com/authenticated.

Pisave Typekit ponudnika Adobe

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesov za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR) uporabljamo zunanje pisave Typekit ponudnika Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irska. Adobe je v skladu s sporazumom o ščitu zasebnosti certificiran in zagotavlja, da upošteva evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Uporaba družbenih vtičnikov Facebook

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesov za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f 1. odst. 6. člena Uredbe GDPR) uporabljamo družbene vtičnike (»vtičniki«) družbenega omrežja facebook.com, ki ga upravlja družba Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«). Vtičniki lahko prikazujejo interaktivne elemente ali vsebine (npr. video posnetke, grafike ali besedila) in jih je mogoče prepoznati z logotipom Facebook (bela črka »f« na modri ploščici, izrazi »Všečkaj«, »Všeč mi je« ali znakom palca, obrnjenega navzgor) oz. so označeni z dodatnim besedilom »Družbeni vtičnik Facebook«. Seznam in videz družbenih vtičnikov Facebook si lahko ogledate na povezavi: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je v skladu s sporazumom o ščitu zasebnosti certificiran in zagotavlja, da upošteva evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Če uporabnik prikliče funkcijo te spletne ponudbe, ki vsebuje tak vtičnik, njegova naprava vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Facebook. Facebook vsebino vtičnika neposredno prenese na napravo uporabnika in jo vključi v spletno ponudbo. Pri tem lahko iz obdelanih podatkov izdela uporabniške profile. Zato nimamo vpliva na obseg podatkov, ki jih Facebook zbira s pomočjo tega vtičnika, in uporabnike obveščamo v skladu z našim vedenjem.

Z vključitvijo vtičnika Facebook prejme informacijo, da je uporabnik priklical ustrezno stran spletne ponudbe. Če je uporabnik prijavljen v Facebook, lahko Facebook obisk poveže z njegovim Facebook računom. V primeru interakcije uporabnikov z vtičniki, npr. če pritisnejo na gumb »Všeč mi je« ali napišejo komentar, se ustrezna informacija z njihove naprave prenese neposredno na Facebook in tam shrani. Če uporabnik nima Facebook računa, kljub temu obstaja možnost, da Facebook zazna njegov IP-naslov in ga shrani. V skladu z navedbami Facebooka se v Nemčiji shrani samo en anonimiziran IP-naslov.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnjo obdelavo in uporabo podatkov s strani Facebooka in s tem povezane pravice in možnosti nastavitev za zaščito zasebnosti uporabnikov so navedeni v informacijah o varstvu podatkov Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Če uporabnik ima Facebook račun in ne želi, da Facebook prek te spletne ponudbe zbira podatke o njem in jih poveže s podatki o članstvu v omrežju Facebook, se mora pred uporabo naše spletne ponudbe odjaviti iz Facebooka in izbrisati njegove piškotke. Nadaljnje nastavitve in ugovore uporabi podatkov za oglaševalske namene lahko izvedete v nastavitvah profila Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ali prek ameriške strani http://www.aboutads.info/choices/ oz. strani EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavitve niso odvisne od platforme, tj. prevzamejo se za vse naprave, npr. namizne računalnike ali mobilne naprave.

Uporaba kode Facebook Pixel 

Na tej strani uporabljamo kodo Facebook Pixel omrežja Facebook, družbenega omrežja podjetja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Koda, vgrajena v tej strani, lahko ocenjuje vedenje obiskovalcev, ki pridejo na to spletno stran prek oglasa na Facebooku. Uporablja se lahko za izboljšanje oglasov na Facebooku, podatke pa Facebook zbira in hrani. Nimamo vpogleda v zbrane podatke, pač pa jih lahko uporabljamo samo v okviru upravljanja oglasov. Pri uporabi kode Facebook Pixel se uporabljajo tudi piškotki.

Z uporabo kode Facebook Pixel je Facebook obveščen o obisku te spletne strani, da lahko obiskovalcu na družbenem omrežju prikaže ustrezne oglase. Če imate Facebook račun in ste prijavljeni, bo obisk te spletne strani povezan z vašim Facebook uporabniškim računom.

Informacije o tem, kako se koda Facebook Pixel uporablja za oglaševalske kampanje, najdete na povezavi https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Vaše nastavitve za prikazovanje oglasov na Facebooku lahko spremenite na povezavi https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen, če ste prijavljeni v Facebook. Na strani http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ lahko spletno oglaševanje na podlagi uporabe upravljate po svojih željah. Tam lahko naenkrat deaktivirate oz. aktivirate več ponudnikov ali spremenite nastavitve za posamezne ponudnike.

Več informacij o Facebookovih smernicah za uporabo podatkov najdete na povezavi https://www.facebook.com/policy.php.

Use of the customer support platform "Zendesk"

We use Zendesk's Zendesk web-based ticketing system, 1019 Market St., San Francisco, California 94103, USA ("Zendesk"), to provide you with effective customer support.

We carefully control these external service providers and the processing of the data. Zendesk is certified under the EU-US Privacy Shield Agreement (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG). The service manages requests placed on our site.

If you do not agree with Zendesk's data processing, alternative contact options are available, in particular by telephone or by post. When using Zendesk, the IP address and visited page are also recorded. The IP address is anonymized. Zendesk also uses cookies and similar technologies. The information generated by cookies on the use of this website (including the anonymized IP address) is transmitted to and stored by a Zendesk server in the USA. Performed chats are logged and saved. You can prevent the storage of cookies by setting your browser accordingly; However, we point out that in this case you may not be able to fully use all functions of our website. For more information, see the Zendesk Privacy Policy (https://www.zendesk.com/company/customers-partners/ # privacy-policy).

Twitter

Naša spletna ponudba lahko vsebuje funkcije in vsebine storitve Twitter, ki jo zagotavlja družba Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA. Sem sodijo npr. vsebine, kot so slike, video posnetki ali besedila in gumbi, s pomočjo katerih uporabniki lahko delijo vsebino te spletne ponudbe znotraj Twitterja.
Če so uporabniki člani platforme Twitter, lahko Twitter priklic zgoraj navedenih vsebin in funkcij poveže s Twitterjevimi profili uporabnikov. Twitter je v skladu s sporazumom o ščitu zasebnosti certificiran in zagotavlja, da upošteva evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Izjava o varstvu podatkov: https://twitter.com/de/privacy, zavrnitev: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Naša spletna ponudba lahko vsebuje funkcije in vsebine storitve Instagram, ki jo zagotavlja družba Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ZDA. Sem sodijo npr. vsebine, kot so slike, video posnetki ali besedila in gumbi, s pomočjo katerih uporabniki lahko delijo vsebino te spletne ponudbe znotraj Instagrama. Če so uporabniki člani platforme Instagram, lahko Instagram priklic zgoraj navedenih vsebin in funkcij poveže z Instagramovimi profili uporabnikov. Instagramova izjava o varstvu podatkov: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Xing

Naša spletna ponudba lahko vsebuje funkcije in vsebine storitve Xing, ki jo zagotavlja družba XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemčija. Sem sodijo npr. vsebine, kot so slike, video posnetki ali besedila in gumbi, s pomočjo katerih uporabniki lahko delijo vsebino te spletne ponudbe znotraj Xinga. Če so uporabniki člani platforme Xing, lahko Xing priklic zgoraj navedenih vsebin in funkcij poveže s Xingovimi profili uporabnikov. Xingova izjava o varstvu podatkov: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

Naša spletna ponudba lahko vsebuje funkcije in vsebine storitve LinkedIn, ki jo zagotavlja družba LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska. Sem sodijo npr. vsebine, kot so slike, video posnetki ali besedila in gumbi, s pomočjo katerih uporabniki lahko delijo vsebino te spletne ponudbe znotraj LinkedIna. Če so uporabniki člani platforme LinkedIn, lahko LinkedIn priklic zgoraj navedenih vsebin in funkcij poveže z LinkedInovimi profili uporabnikov. LinkedInova izjava o varstvu podatkov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn je v skladu s sporazumom o ščitu zasebnosti certificiran in zagotavlja, da upošteva evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Izjava o varstvu podatkov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, zavrnitev: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Google+

Naša spletna ponudba lahko vsebuje funkcije in vsebine platforme Google+, ki jo zagotavlja družba Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Sem sodijo npr. vsebine, kot so slike, video posnetki ali besedila in gumbi, s pomočjo katerih uporabniki lahko delijo vsebino te spletne ponudbe znotraj Twitterja. Če so uporabniki člani platforme Google+, lahko Google priklic zgoraj navedenih vsebin in funkcij poveže s profili uporabnikov na platformi Google+.

Google je v skladu s sporazumom o ščitu zasebnosti certificiran in zagotavlja, da upošteva evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Nadaljnje informacije o uporabi podatkov s strani podjetja Google, možnostih nastavitev in ugovorov najdete v Izjavi o varstvu podatkov Googla (https://policies.google.com/technologies/ads) in Googlovih nastavitvah za prikaz oglasov (https://adssettings.google.com/authenticated).

Funkcije za deljenje Shariff

Uporabljamo gumbe storitve Shariff, ki ščiti osebne podatke. Storitev Shariff je bila razvita za to, da omogoča več zasebnosti na spletu in nadomešča običajne gumbe »Deli« na družbenih omrežjih. Pri tem povezave s strežnikom posameznih platform družbenih medijev ne vzpostavi brskalnik uporabnikov, pač pa strežnik, na katerem se ta spletna ponudba nahaja, in npr. poizveduje o številu klikov na »Všeč mi je«. Tako uporabnik ostane anonimen. Več informacij o projektu Shariff najdete pri razvijalcih revije c't: www.ct.de.

info@kwb.si 00 386 3 839 3080