Glavna navigacija (1) Skoči na iskanje (2) Preskoči na vsebino (3) Skoči na dno (4)
Spodbude
Visoke subvencije za menjavo starega ogrevanja na nafto z novim ogrevanjem KWB na pelete, drva ali sekance! Zamenjajte zdaj in prihranite!
Visoke subvencije za ogrevanje na lesna goriva

Spodbude v okolju prijazno energijo

Za investicije v ogrevalni sistem na biomaso znamke KWB lahko v Sloveniji pridobite nepovratna sredstva oz. subvencije. Na državnem nivoju so na voljo nepovratna sredstva in ugodno financiranje namenjeno za občane, nepovratna sredstva za pravne osebe, gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter nepovratna sredstva za investicije v kmetijstvu. Poleg države ponujajo tudi posamezne občine nepovratna sredstva v investicije v ogrevalne sisteme na biomaso. 

Ker je na voljo veliko možnosti nepovratnih spodbud, najdete v nadaljevanju naslednje vire nepovratnih spodbud.

ODPRT JE NOV RAZPIS 99SUB-OB22 ZA MENJAVO STARE OGREVALNE NAPRAVE Z NOVO NAPRAVO NA LESNO BIOMASO

Izkoristite možnost uveljavitve subvencije do 5000€ nepovratnih sredstev.

Pozanimajte se zdaj!

Novo - le 5 korakov

  • Odločitev za naložbo in pridobivanje ponudb, seznanitev s pogoji javnega poziva
  • Izbira predračuna in izvajalca
  • Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del in plačilo (torej oddaja vloge po zaključku izvedbe)
  • Oddaja vloge na Eko sklad
  • Izplačilo subvencije
Za več informacij kliknite TUKAJ!

Subvencije za občane

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, nudi nepovratna sredstva in ugodne kredite za nove naložbe občanov v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in večstanovanjskih stavb. Za investicijo v ogrevalni sistem na lesno biomaso (polena, sekanci in peleti) lahko trenutno pridobite do € 5.000,- nepovratnih spodbud.

Za več informacij kliknite TUKAJ!

Subvencije za podjetja

Prihodnost podjetja je zmeraj odvisna od razvoja. In ker se tudi mi tega zavedamo, pozivamo vse gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in posameznike, da se prijavijo na razpis Eko sklada, v katerem lahko najdete finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so na voljo za menjavo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe ter vgradnjo sprejemnikov sončne energije ter jih lahko uveljavljate za vse KWB kotle.

Za več informacij kliknite TUKAJ!

info@kwb.si 00 386 3 839 3080