Glavna navigacija (1) Skoči na iskanje (2) Preskoči na vsebino (3) Skoči na dno (4)
KWB EmpaFresh Modul za svežo vodo
KWB EmpaFresh - Postaja za svežo vodoPosebno učinkovit
  • Preprosta inštalacija zaradi majhne porabe cevi
  • Visoka nasipna moč od 40 do 160 l/min
  • Hitro od hladne na toplo
  • Majhno tvorjenje vodnega kamna

Učinkovita postaja za svežo vodo

Z modulom KWB za svežo vodo se voda ogreva s principom neprekinjenega pretočnega grelnika. Ampak samo, če je to potrebno. Tako se izognemo shranjevanju velikih količin tople vode v daljšem časovnem obdobju. To je zelo pomembno za zagotavljanje kakovosti in higiene pitne vode. Modul je idealno mogoče kombinirati s KWB EmpaCompact kombiniranim hranilnikom, lahko pa se ga priključi tudi na obstoječ vmesni hranilnik.

Preprosta montaža

KWB EmpaFresh postajo za svežo vodo je mogoče preprosto uporabiti: Z jeklenimi nagubanimi cevmi se postajo nezahtevno poveže z EmpaCompact. Postajo se dobavlja pripravljeno na uporabo.

Hitro veliko tople vode

KWB EmpaFresh je mogoče realizirati tudi kot kaskado (do 4 moduli za svežo vodo) z nasipno močjo do 160 l/min na stensko montažo ali kot prostostoječi »Stolp«. »Stolpe« KWB dobavlja električno že ožičene in medsebojno hidravlično povezane. Zaradi najsodobnejše črpalne tehnike, imate toplo vodo takoj na razpolago iz pipe.

Varno in udobno obratovanje

Patentiran, posebej hiter mešalni ventil zagotavlja pravo količino in stalno temperaturo pitne vode. Dodatno ima KWB EmpaFresh nizko tvorjenje vodnega kamna, ker se temperatura vode zniža pri vstopu v toplotni izmenjevalnik.

  • KWB EmpaFresh Modul za svežo vodo
  • KWB EmpaFresh Modul za svežo vodo
info@kwb.si 00 386 3 839 3080